Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1986, Tom 77, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekupstwo i sprzeniewierzenie w systemie prawa i procedurze sądowej Aten V i IV wieku p.n.e. Ryszard Kulesza s. 1-23
Jan Zamoyski - propaganda i autoreklama Halina Michalak s. 25-43
Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVII wieku w świetle testamentów konsystorza pułtuskiego Katarzyna Zielińska s. 45-59
Podwójne obsadzanie urzędów staropolskim województwie lubelskim Wacław Urban s. 61-69
Polityka Piłsudskiego wobec aktu 5 listopada 1916 Ryszard Świętek s. 71-95
Materiały do dziejów skarbu koronnego za Władysława IV Anna Filipczak-Kocur s. 97-120
"Frinico tra propaganda democratica e giudizio tucidideo", Gianni Grossi, Roma 1984 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Gianni Grossi (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Historia Maroka", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1983; "Podbój Maroka przez Francję 1830-1834", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1983 : [recenzja] Lidia Milka Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 123-135
"Europa słowiańska w XIV-XV wieku", Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Stanisław Bylina Wacław Urban Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Działalność artystyczna Tomasz Tretera", Tadeusz Chrzanowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Urszula Augustyniak Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 138-145
"Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej", Jerzy Banach, Warszawa 1984 : [recenzja] Urszula Augustyniak Jerzy Banach (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Malarstwo i grafika epoki romantyzmu w Wielkopolsce. Dzieje i funkcje", Magdalena Warkoczewska, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Witold Molik Magdalena Warkoczewska (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Polska Organizaja Wojskowa 1914-1918", Tomasz Nałęcz, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Adolf Juzwenko Włodzimierz Suleja Tomasz Nałęcz (aut. dzieła rec.) s. 153-159
"Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej", Aleksandra Bergman, Warszawa 1984 : [recenzja] Jan Jurkiewicz Aleksandra Bergman (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934", Vlastislav Lacina, Praha 1984 : [recenzja] Jan Tomaszewski Vlastislav Lacina (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"The chronicle of the Łódź getto 1941-1944", ed. by Lucjan Dobroszycki, transl. by Richard Lourie, Joachim Neugroschel [et al.], New Haven-London 1984 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Lucjan Dobroszycki (aut. dzieła rec.) Richard Lourie (aut. dzieła rec.) Joachim Neugroschel (aut. dzieła rec.) s. 166-168
W odpowiedzi na recenzję Józefa Grywny Stefan Józef Pastuszka s. 169-171
W odpowiedzi na recenzję Józefa Grzywny Stefan Józef Pastuszka s. 169-171