Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1974, Tom 65, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Stanisławie Herbście Marian Małowist s. 1-4
Stanisław Herbst - historyk wojskowy Wiesław Majewski s. 5-18
Rola miast prywatnych w Polsce w XVI i XVII wieku Andrzej Wyrobisz s. 19-46
Maghreb i Rosja w ostatniej ćwierci XVIII i na początku XIX wieku Andrzej Dziubiński s. 47-60
Adam Jerzy Czartoryski jako kurator wileńskiego okręgu naukowego Daniel Beauvois s. 61-85
Z genezy legionowej grupy piłsudczykowskiej Tomasz Nałęcz s. 87-114
Kierownictwo polityczne polskiego podziemia wojskowego w latach 1939-1941 Jan Rzepecki s. 115-146
Krytyka autentyczności dokumentów biskupów krakowskich XIII wieku Karol Mieszkowski s. 147-158
Materiały do historii węglarstwa polskiego z czasów Wielkiej Emigracji Stefania Sokołowska s. 159-169
Miasto bałkańskie w XV-XIX w. : (na marginesie książki N. Todorow, Bałkanskijat grad XV-XIX w. : socialnoikonomiczesko i domografsko razwitie, Sofija 1972) Leonid Żytkowicz N. Todorow (aut. dzieła rec.) s. 171-176
Dwie prace o hiszpańskiej Falandze : (na marginesie prac: M. Garcia Venero, Falange en la guerra de España : la Unification y Hedilla, Paris 1969; H. R. Southworth, Antifalange : estudio critico de la Falange en la guerra de España de M. Garcia Venero, Paris 1969) Seweryn Ajzner s. 177-185
"Kontakty Noricum i Pannonii z ludami północnymi", Jerzy Wielowiejski, Wrocław [etc.] 1970 : [recenzja] Jerzy Kolendo Jerzy Wielowiejski (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Kirchenhistorischer Atlas von Österreich", redigiert und hrsg. von Ernst Bernleither, Wien (I Lieferung 1966, II Lieferung 1971) : [recenzja] Stanisław Litak Ernst Bernleither (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Istorija na bałkanskite narodi", Straszimir Dimitrow, Krästo Manczew, Sofia 1971 : [recenzja] Jerzy Skowronek Straszimir Dimitrow (aut. dzieła rec.) Krästo Manczew (aut. dzieła rec.) s. 191-196
"Listinář Těsinsk (Codex diplomaticus Ducatus Tesinensis) : Sbirka listinného materiálu k dějinám Těsinského Pobeskydi", zapracoval Emerich Němec ; t.1, z. 1: 1155-1399, Český Těšin 1955 ; t. 1, z. 2: 1400-1459, 1958 ; t. 1, z. 3: 1460-1495, 1960 ; t. 1, z. 4: 1496-1526, 1961 ; t. 2, z. 1: 1527-1550, 1966 ; t. 2, 2: 1551-1570, 1972 : [recenzja] Barbara Trelińska Emerich Němec (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434", Antoni Gąsiorowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Marceli Kosman Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Świat słowiańskiego baroku", Endre Angyal ; słowo wstępne Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Zbigniew Kuchowicz Endre Angyal (aut. dzieła rec.) Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Dziennik z lat 1831-1834", Szymon Konarski ; przygotował do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, Wrocław 1973 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Szymon Konarski (aut. dzieła rec.) Anatol Smirnow (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Powstanie styczniowe w Augustowskiem", Stanisław Chankowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Paweł de Laval Stanisław Chankowski (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Victorian Attitudes to Race", Christine Bolt, London 1971 : [recenzja] Jan Kieniewicz Christine Bolt (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934)", Piotr Łossowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Piotr Lossowski (aut. dzieła rec.) s. 214-217