Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1993, Tom 84, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Babilon czy Jeruzalem. Praga w literaturze i propagandzie czasów husyckich Wojciech Iwańczak s. 271-288
Polityczne związki Giedyminowiczów z Nowogrodem Wielkim w latach 1430-1471 Katarzyna Krupa s. 289-306
Z badań nad dziejami jenieckiego obozu pracy NKWD w Równem (1939-1941) Albin Głowacki s. 307-318
Dekret o Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej i jego realizacja w Krakowie (1946-1947) Irena Paczyńska s. 319-334
Szarzy ludzie zaplątani w codzienności komunizmu Tomasz Grosse Jarosław Grużewski Michał Kozak Marcin Kula Marcin Meller Konrad Piasecki Paweł Piskorski Piotr Salak Marcin Woźniak Piotr Zalewski s. 335-350
Propaganda marcowa z perspektywy ćwierćwiecza Michał Głowiński s. 351-373
Elita władzy w Warcie w XV-XVI wieku Agnieszka Knap s. 375-388
„A guide to historical datafiles held in Machine-Readable Form”, red. K. Schurer, S. J. Anderson, J. A. Duncan, London 1992 : [recenzja] Michał Kopczyński S. J. Anderson (aut. dzieła rec.) J. A. Duncan (aut. dzieła rec.) K. Schurer (aut. dzieła rec.) s. 389-391
„Kobiety antyku. Talenty, ambicje, namiętności”, Iza Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 391-392
„L'uomo greco”, red. Jean-Pierre Vernant, 1991 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Jean-Pierre Vernant (aut. dzieła rec.) s. 392-395
„Wandalowie i ich afrykańskie państwo”, Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1992 : [recenzja] Maciej Salamon Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 395-398
„Najkrotsza historia Polski”, Michał Tymowski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Marcin Kula Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 398-400
„Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu”, Anton Špiesz, Bratislava 1992 : [recenzja] Irena Turnau Anton Špiesz (aut. dzieła rec.) s. 400-401
„Historia docet. Sbornik praci k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka”, red. M. Polivka, M. Svatoš, Praha 1992 : [recenzja] Wojciech Iwańczak M. Polivka (aut. dzieła rec.) M. Svatoš (aut. dzieła rec.) s. 401-404
„Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji”, Halina Manikowska, Warszawa 1993 : [recenzja] Juliusz Bardach Halina Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 405-408
„Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafi katolickiej i gminy kalwińskiej”, Roman Darowski, Kraków 1993 : [recenzja] Urszula Augustyniak Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 408-411
„The lords' Jews. Magnate-Jewish relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the eighteenth century”, M. J. Rosman, Massachussets 1990 : [recenzja] Anna Michałowska M. J. Rosman (aut. dzieła rec.) s. 411-413
„Mother Clap's Molly House. The gay subculture in England 1700-1830”, Rictor Norton, London 1992 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Rictor Norton (aut. dzieła rec.) s. 414-418
„Československá demokracie. Politický system ČSR 1918-1938”, Eva Broklová, Praha 1992 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Eva Broklová (aut. dzieła rec.) s. 418-419
„Reemigrace zahraničnich Čecha a Slovaku v letech 1945-1950”, Jaroslav Vaculik, Brno 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Vaculík (aut. dzieła rec.) s. 420-421
Sprawozdanie zarządu Towarzystwa Miłośników Historii za okres od dnia 22 maja 1990 r. do dnia 31 maja 1993 r. Wojciech Iwańczak s. 423-425