Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
2009, Tom 100, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Re–ennoblement and nobility issues at the dawn of the Austro–Hungarian Empire Jan Županič s. 1-13
Rola historiografii „Annales” we francuskiej (i światowej) humanistyce w latach 1945–1989 Patryk Pleskot s. 15-27
„Niepewne czasy, pewny dolar”, czyli szkic do portretu warszawskiego czarnego rynku walutowego Jerzy Kochanowski s. 29-46
Rumuński rok 1968 Błażej Brzostek s. 47-69
Samorząd miejski w Wilnie w latach przełomu (1919–1920) Jan Jerzy Milewski s. 71-83
Ideał kobiety w prasie Sekcji Kobiecej Falangi 1939–1950 Natalia Jarska s. 85-103
Obóz dla polskich "Displaced Persons" w Haltern 1945–1948 Iris Fischer s. 105-111
Poza progiem niezrozumienia, czyli o Kanadzie inaczej Jan Grabowski s. 113-123
Odpowiedź Prof. Włodzimierzowi Appelowi Aleksander Wolicki s. 125-128
O przywileju repliki i redakcyjnej nieodpowiedzialności słów kilka Włodzimierz Appel s. 129-131
O biskupie Piotrze Tomickim polemicznie : (w związku z recenzją z książki Biskup Piotr Tomicki (1464–1535). Kariera polityczna i kościelna, Warszawa 2004, zamieszczoną w PH, t. XLVI, 2005, z. 4) Anna Odrzywolska–Kidawa s. 133-139
Irrwege des Erinnerns. Die Ausstellung „Erzwungene Wege” im Berliner Kronprinzenpalais Joachim von Puttkamer s. 141-157
Historia Rosji z amerykańskiej perspektywy : (Mirosław Filipowicz, Emigranci i Jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 405) Artur Markowski Mirosław Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 159-162
Nowości o rewolucji węgierskiej 1956 r. na polskim rynku wydawniczym Łukasz Jastrząb s. 163-166
"Polin. Studies in Polish Jewry. Polish — Jewish Relations in North America. T. 19 (2007)”, red. Mieczysław B. Biskupski, Anthony Polonsky : [recenzja] Artur Markowski Mieczysław B. Biskupski (aut. dzieła rec.) Anthony Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 166-170
"Kolektivizace a vyhánení sedlákù z pùdy”, Karel Jech, Praha 2008 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Karel Jech (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy–Żydzi–Niemcy–Ukraińcy”, Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) Bożena Szaynok (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Chiny: powrót olbrzyma”, Konrad Seitz, tłum. Tomasz Mazur, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Flasiński Tomasz Mazur (aut. dzieła rec.) Konrad Seitz (aut. dzieła rec.) s. 174-176
Komunikat Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora. s. 177-178
XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich s. 179-180
Publikacje nadesłane. s. 181-182