Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Przegląd Historyczny
1949, Tom 40

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stalin a pewne zagadnienia metodologii historii Celina Bobińska s. 407-408, 9-21
O periodyzacji dziejów i jej ujęciu w historiografi radzieckiej Juliusz Bardach s. 22-52, 408-410
Próba charakterystyki ideologicznej postawy J. Lelewela jako historyka Marian H. Serejski s. 410-412, 53-71
Dzieje ustroju rzymskiego w ujęciu Zdzisława Zmigrydera-Konopki Iza Bieżuńska-Małowist s. 412, 72-95
Z zagadnień spornych społeczeństwa litewskiego w wiekach średnich Henryk Łowmiański s. 413, 96-127
Stronnictwo antyłacińskie w Konstantynopolu w przeddzień jego upadku Halina Evert-Kappesowa s. 128-143
Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na Śląsku (XVI-XVII w.) Władysław Czapliński s. 144-155, 416
Sprawa dysydencka a zagadnienia gospodarcze w opinii publicznej w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta Jerzy Michalski s. 156-163, 418-419
Luźni ludzie na Mazowszu : w świetle uchwał sejmikowych Józef Andrzej Gierowski s. 164-202, 416-418
St. Staszic i A. Radiszczew wobec kwestii społeczno-gospodarczych : próba porównania historycznego Celina Bobińska s. 203-232, 419-420
Organizacja sądownictwa na ziemiach polskich w okresie Komisji Rządzącej (1807) Tadeusz Mencel s. 233-253, 420-421
Ksiądz Piotr Ściegienny nauczycielem szkoły wydziałowej w Opolu Lubelskim Jan Dobrzański s. 254-260, 421
Ukaz o okupie pańszczyzny z dnia 16 maja 1861 r. Tomasz Szczechura s. 261-276
Jan Nepomucen Janowski (1803-1888) Maria Pawlicowa s. 277-295
Działalność naukowa Jana Rutkowskiego Stanisław Arnold s. 296-305
Materiały do biografii Jakuba Jasińskiego Emil Kipa s. 306-320
Relikta rapperswilskie (1854-1858) : (z teki pośmiertnej prof. M. Handelsmana) Stefan Kieniewicz s. 321-331
"The Use of History", A. L. Rowse, 1946 : [recenzja] Wanda Moszczeńska A. L. Rowse (aut. dzieła rec.) s. 332-337
"Istorija kultury driewniej Rusi : domongolskij period I, Matierialnaja kultura", pod redakcijej N. N. Woronina, M. K. Kargera i M. A. Tichanowoj, Moskwa-Leningrad 1948 : [recenzja] Henryk Łowmiański M. K. Karger (aut. dzieła rec.) M. A. Tichanowa (aut. dzieła rec.) N. N. Woronin (aut. dzieła rec.) s. 337-342
"Driewnierusskije goroda", M. N. Tichomirow, Moskwa 1946 : [recenzja] Juliusz Bardach M. N. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 343-348
"Riemiesło driewniej Rusi", B. A. Rybakow, 1948 : [recenzja] Marian Małowist B. A. Rybakow (aut. dzieła rec.) s. 348-353
"Cechy w dobe husowe", F. M. Bartoš, Praha 1947 : [recenzja] Ewa Maleczyńska F. M. Bartoš (aut. dzieła rec.) s. 353-357
"Traditia istorica despre intermeierea Statelor Romanesti", Gh. I. Bratianu, Bucuresti 1945 : [recenzja] Tadeusz Gostyński Gh. I. Bratianu (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Les immunités dans les principautés roumaines aux XIV-ème et XV-ème siècle", V. Costâchel, Bucarest 1947 : [recenzja] Karol Koranyi V. Costâchel (aut. dzieła rec.) s. 360-361
"Constitutional Thought in Sixteenth-Century France : A Study in the Evolution of Ideas", W. F. Church, Cambridge 1941 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski W. F. Church (aut. dzieła rec.) s. 361-365
"Etienne Bàthory et l'dée de croisade", Rodica Ciocan, Bucarest 1945 : [recenzja] Tadeusz Gostyński Rodica Ciocan (aut. dzieła rec.) s. 365-367
"Cechové a Poláci v 2. pol. XVi stoleti (1573-1589) : tri kapitoly z dejin cesko-polské politické vzájemnosti", Josef Macurek, Praha 1948 : [recenzja] Kazimierz Lepszy Josef Macurek (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Stanisław Leszczyński", Józef Feldman, Warszawa 1948 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Józef Feldman (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Adam Czartoryski, t. I", Marceli Handelsman, Warszawa 1948 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Marceli Handelsman (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Mezögazdaság és agrártársadalom Magyarországon 1780-1848", Mérei Gyula, Budapeszt 1948 : [recenzja] Jan Reychman Gyula Mérei (aut. dzieła rec.) s. 380-385
"Dwa wosstanija silleskich tkaczej, 1793-1844", S. B. Kan, ANSSSR 1948 : [recenzja] Natalia Gąsiorowska S. B. Kan (aut. dzieła rec.) s. 385-394
"Nonciatures de Russe d'après les documents authentiques : Nonciature de Litta, 1797-1799", M. L. Rouêt de Journel, Città del Vaticano 1943 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński M. L. Rouêt de Journel (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"Wojna francusko-neapolitańska 1798-1799 i udział w niej legionów polskich", Jan Lubicz-Pachoński, Kraków 1947-48 : [recenzja] Emil Kipa Jan Lubicz-Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 396-400
"Histoire de la révolution de 1848 en France", Jean Dautry, Paris 1949 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Jean Dautry (aut. dzieła rec.) s. 400-403
"Od 'Kmiotka' do 'Zarania' : z historii prasy ludowej", Henryk Syska, Warszawa 1949 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 403-406