Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
2008, Tom 99, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odmieńcy i fałszerze Andrzej Wyrobisz s. 193-203
Kontakt arian i katolików w ostrogockiej Itali (489-554) Adam Izdebski s. 205-226
Pod piórem konkurencji. Św. Marcin z Tours w pracach hagiografów z regionu Orleanu (od końca X do początków XII w.) Szymon Wieczorek s. 227-247
Loża "Solidarność" i Zakon B'nei B'rith. Z dziejów parawolnomularstwa żydowskiego na ziemiach polskich Anna Kargol s. 249-275
Jeszcze o nagrobkach Jana Florentczyka oraz kaplicy św. Stanisława w Gnieźnie Piotr Trafiłowski s. 277-290
„Pokroić tarką" Homera: słów kilka o redakcyjnej (nie)odpowiedzialności Włodzimierz Appel s. 291-293
Pośród pruskich wiedźm : (Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 363, bibliogr., indeks geogr., ilustr., tabele, aneks.) Andrzej Karpiński Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 293-299
„Skąd oni wiedzą, kim są?" - macedońskie rozwiązanie "problemu macedońskiego" : (Stefan Troebst, Das makedonische Jahrhundert. Von den Anfängen der nationalrevolutionären Bewegung zum Abkommen von Ohrid 1893-2001, Ausgewählte Aufsätze, München 2007, s. 461) Krzysztof Marcin Zalewski Stefan Troebst (aut. dzieła rec.) s. 300-304
Polityka i metoda. Dwie książki o Zagładzie i antysemityzmie : (Jan T. Gross, Strach. Antysemitzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Znak, Kraków 2008; Marek Jan Chodakiewicz, Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947, przekład Anna Madej, Warszawa 2008) Anna Landau–Czajka Marek Jan Chodakiewicz (aut. dzieła rec.) Jan T. Gross (aut. dzieła rec.) s. 304-310
Historyk wobec źródeł : (na marginesie książki Jerzego Eislera, Polski rok 1968, Warszawa 2006) Andrzej Chojnowski Jerzy Eisle (aut. dzieła rec.) s. 310-324
"Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza", Kamila Twardowska, Kraków 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Kamila Twardowska (aut. dzieła rec.) s. 324-329
"Car Simeon Weliki. Sztrichi kym licznostta i deloto mu", Raszo Raszew, Sofija 2007 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Raszo Raszew (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Heinrich IV, Wissenschaftliche Buchgesellschaft", Gerd Althoff, Darmstadt 2006 : [recenzja] Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska Gerd Althoff (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.-18.Jahrhundert", red. Stefan Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr, Wiesbaden 2007 : [recenzja] Henryk Wisner David Frick (aut. dzieła rec.) Stefan Rohdewald (aut. dzieła rec.) Stefan Wiederkehr (aut. dzieła rec.) s. 336-338
"Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Cz. 8", red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2007 : [recenzja] Mikołaj Getka-Kenig Sławomir Górzyński (aut. dzieła rec.) s. 338-341
"O budowlach", Prokopiusz z Cezarei, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Ł. Grotowski, Warszwa 2006 : [recenzja] Maciej Kokoszko Piotr Ł. Grotowski (aut. dzieła rec.) s. 342-343