Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1978, Tom 69, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria i praktyka budowy hiszpańskich miast kolonialnych w Ameryce Północnej w XVI-XVII w. Andrzej Wyrobisz s. 185-213
Społeczna rola dworu magnackiego XVII-XVIII wieku Andrzej Pośpiech Andrzej Tygielski s. 215-237
Zamek w Blois - ostatnia rezydencja Marii Kazimiery Sobieskiej (1714-1716) Michał Komaszyński s. 239-260
Wspomnienia Mikołaja Kariejewa o Uniwersytecie Warszawskim J. P. Aksienowa s. 261-278
Lubraniec i okolice 1939-1945 Michał Czajka Andrzej Friszke Rafał Kołodziejski Zofia Krasna Wojciech Morawski s. 279-298
Czasopismo "Z Pola Walki" w polskiej historiografii ruchu robotniczego Jerzy Holzer s. 299-308
Czy Twardowski był Niemcem? Zbigniew Kuchowicz Jacek A. Ojrzyński Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 309-315
Stanisław August, Konstytucja i Targowica Zofia Zielińska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 317-336
"Dialoques d'Hiastoires Ancienne, t. 1-3", Centre de Recherches d'Histoire Ancienne de l'Université de Besançon, vol. 12, 21, 25, 1974-1977 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 337-340
"Die Mongolen in abendländischer Sicht (1220-1270). Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen", Gian Andri Bezzola, Bern und München 1974 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Gian Andri Bezzola (aut. dzieła rec.) s. 340-343
"Die "Branderia Prutenorum" des Jan Długosz - eine Quelle zur Schlacht bei Tanneberg 1410", Sven Ekdahl, Göttingen 1976 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku", Ryszard Szczygieł, Warszawa 1977 : [recenzja] Zbigniew Morawski Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"The African experience in Spanish America - 1502 to the present day", Leslie B. Rout Jr., Cambridge 1976 : [recenzja] Krzysztof Rómmel Leslie B. Jr. Rout (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Lietuvos Istorijos Metraštis, t. 1-5", Vilnius 1971-1975 : [recenzja] Henryk Wisner s. 352-355
"Polish politics and national reform, 1775-1788", Daniel Stone, East European Quarterly, New York 1976 : [recenzja] Stefan Meller Daniel Stone (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego", Krystyna Zienkowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Kowecki Krystyna Zienkowska (aut. dzieła rec.) s. 356-365
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie o władzach powstańczych. Z dziejów myśli wojskowej Wielkiej Emigracji", Henryk Żaliński, Warszawa 1976; "Kształt polityczny Polski w ideologii Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (1832-1846)", Henryk Żaliński, Wrocław 1976 : [recenzja] Stefania Sokołowska Henryk Żaliński (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"Koniec sojuszu trzech cesarzy", Henryk Wereszycki, Warszawa 1977 : [recenzja] Janusz Pajewski Henryk Wereszycki (aut. dzieła rec.) s. 368-372
"Przemysł naftowy w Polsce w okresie międzywojennym", Eugeniusz Dałek, Częstochowa 1976 : [recenzja] Zbigniew Landau Eugeniusz Dałek (aut. dzieła rec.) s. 372-375
"German and Pole. National conflict and modern myth", Harry Kenneth Rosenthal, Gainesville 1976 : [recenzja] Tomasz Szarota Harry Kenneth Rosenthal (aut. dzieła rec.) s. 375-380
"A world destroyed. The atomic bomb and the grand alliance", Martin J. Sherwin, New York 1975 : [recenzja] Przemysław Grudziński Martin J. Sherwin (aut. dzieła rec.) s. 380-382
Komunikat Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie konkursu na prace z zakresu archiwistyki s. 383