Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
2007, Tom 98, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki kościelne a początki działalności Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Królestwie Polskim Martyna Deszczyńska s. 487-504
Codzienne i niecodzienne sprawy lwowskich historyków w dobie II Rzeczypospolitej Stefan Ciara s. 505-511
Początki Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie (1906–1914) Henryk Rutkowski s. 513-536
Ostatnie dziesięć lat Towarzystwa Miłośników Historii Wojciech Iwańczak s. 537-541
Kalendarium działalności TMH w latach 1996–2006 Tadeusz Kondracki Hanna Szwankowska s. 543-553
Stanisław Herbst — historyk wojskowy Wiesław Majewski s. 555-557
Stanisław Herbst — działacz społeczny Hanna Szwankowska s. 559-562
W odpowiedzi na recenzję Adriana Jusupovicia Mariusz Bartnicki s. 563-568
W odpowiedzi Mariuszowi Bartnickiemu Adrian Jusupović s. 569-573
Jak Kozacy państwo budowali, a Lachy historię im pisali : (Maciej Franz, Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku, Toruń 2005) Dariusz Kołodziejczyk Maciej Franz (aut. dzieła rec.) s. 575-586
Nowe czasopismo naukowe poświęcone dziejom magii i czarów : („Magic, Ritual, and Witchcraft”, t. I, nr 1, Summer 2006, red. Michael D. Bailey, Brian P. Copenhaver) Krzysztof Bracha s. 587-590
Jak pisać o historii dzieciństwa? : (uwagi w związku z książką Eriki Langmuir, Imagining Childhood, New Haven–London 2006) Andrzej Wyrobisz Erika Langmuire (aut. dzieła rec.) s. 590-595
Między strefą bałtycką a Śląskiem : (Krzysztof Kopiński, Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu, Toruń 2005) Marcin Grulkowski Krzysztof Kopiński (aut. dzieła rec.) s. 595-601
Kreml a „polski Październik” : (Aleksandr M. Oriechow, Sowietskij Sojuz i Polsza w gody „ottiepieli”. Iz istorii sowietsko–polskich otnoszenii, Wydawnictow „indris”, Moskwa 2005, s. 327, nlb. 1) Jan Kancewicz Aleksandr M. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 601-604
"Historia Grecji”, Jacek Bonarek, Tadeusz Czekalski, Sławomir Sprawski, Stanisław Turlej, Kraków 2005 : [recenzja] Wacław Urban Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) Tadeusz Czekalski (aut. dzieła rec.) Sławomir Sprawski (aut. dzieła rec.) Stanisław Turlej (aut. dzieła rec.) s. 604-605
"Bitwa pod Adrianopolem”, Tomasz Szeląg, Zabrze 2006 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Tomasz Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 605-609
"Historia i kultura Mazowsza do 1526 r.”, Benon Dymek, Żyrardów 2005 : [recenzja] Anna Baranowska Benon Dymek (aut. dzieła rec.) s. 609-612
"Tomasz Ujejski (1612–1689) biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita”, Irena Makarczyk, Olsztyn 2005 : [recenzja] Roman Kawecki Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) s. 613-618
"Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833–1862”, Adam Massalski, Kielce 2004 : [recenzja] Witold Chmielewski Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 619-621
"Dilemy Karola Sidora”, Lubica Kázmerová, Milan Katuninec, Bratislava 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Katuninec (aut. dzieła rec.) Lubica Kázmerová (aut. dzieła rec.) s. 622-624