Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1993, Tom 84, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O następstwie tronu na Litwie po śmierci Olgierda Jan Tęgowski s. 127-134
Między izbą a cesarzem. Marszałkowie izby poselskiej w Królestwie Polskim Maciej Mycielski s. 135-150
Sergiusza Wittego lata zmierzchu: 1906-1915 Leszek Jaśkiewicz s. 151-163
Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Austro-Węgier (1909-1915) Ryszard Świętek s. 165-184
Tradycja a polityka wewnętrzna Bułgarii (XIX-XX w.) Jerzy Tomaszewski s. 185-197
Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w latach 1952-1956 Paweł Ziętara s. 199-220
Polska 1980-1992: splot motywów społecznych i narodowych Marcin Kula s. 221-231
Projekt polsko-szwedzkiego traktatu handlowego z 1790 roku Zbigniew Anusik s. 233-240
Założenia tzw. drugiej konspiracji Grzegorz Mazur Marian Zgórniak s. 241-247
„Patria. Studien zur Bedeutung des Wortes im Mittelalter (6.-12. Jahrhundert)”, Thomas Eichenberger, Sigmaringen 1991 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Thomas Eichenberger (aut. dzieła rec.) s. 249-251
„Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy środkowo-wschodniej w okresie międzywojennym”, Jan Kofman, Warszawa 1992; „Economic nationalism in east-central Europe and South America" , red. Henryk Szlajfer, Geneve 1990 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Jan Kofman (aut. dzieła rec.) Henryk Szlajfer (aut. dzieła rec.) s. 252-254
„Stefan Batory”, Jerzy Besala, Warszawa 1992 : [recenzja] Leszek Kieniewicz Jerzy Besala (aut. dzieła rec.) s. 254-256
„Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji”, Bolesław Orłowski, Warszawa 1992 : [recenzja] Marcin Kula Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 256-257
„Idieołogija i politiczeskaja organizacija rossijskoj liberalnoj burżuaziji 1907-1914 gg.”, Walentin W. Szełochajew, Moskwa 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz Walentin W. Szełochajew (aut. dzieła rec.) s. 257-260
„Town and century in pre-industrial Spain. Cuenca, 1550-1870”, David Sven Reher, Cambridge 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz David Sven Reher (aut. dzieła rec.) s. 260-262
„Nemesis at Potsdam. The expulsion of the Germans from the East”, Alfred M. de Zayas, Lincoln and London 1989 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Alfred M. de Zayas (aut. dzieła rec.) s. 262-264
„Dva retribučni proces. Komentované dokumenty (1946-1947)”, Karel Kaplan, Praha 1992 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Karel Kaplan (aut. dzieła rec.) s. 264-265
„Obszar Warszawski Armii Krajowej”, Jan Gozdawa-Gołębiowski, Lublin 1992 : [recenzja] Jacek Z. Sawicki Jan Gozdawa-Gołębiowski (aut. dzieła rec.) s. 265-269