Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 3
Przegląd Historyczny
1914, Tom 18, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby zaprowadzenia chrześcijaństwa na Litwie przed r. 1386. (Dokończenie) Kazimierz Chodyniecki s. 257-319
Sejm obozowy szlachty litewskiej pod Witebskiem 1562 r. i jego petycya o unię z Polską. (Przyczynek do dziejów parlamentaryzmu litewskiego i genezy unii lubelskiej) Oskar Halecki s. 320-352
Korespondencya króla z naczelnikiem podczas powstania 1794 r. Jan Riabinin s. 353-374