Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Przegląd Historyczny
1915, Tom 19, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza Państwa Litewskiego Witold Kamieniecki s. 1-20
Powstanie godności prymasowskiej arcybiskupów gnieźnieńskich. Ustęp z dziejów hierarchi kościoła polskiego Henryk Likowski s. 21-44
Gospodarka polska na Zadnieprzu Siewierskiem Aleksander Jabłonowski s. 45-63
Wsie holenderskie na ziemiach polskich Ignacy Tadeusz Baranowski s. 64-82
Tragedya życia Wincentego Migurskiego, emissaryusza z czasów wyprawy Zaliwskiego. (1833-1863). (Ze źródeł archiwalnych) Alexander Kraushar s. 83-108
Stosunek Polski do Litwy w sprawie Inflant. (r. 1560) Władysław Bogatyński s. 109-113
Malarze Polacy w Moskwie w drugiej połowie XVII wieku Józef Jodkowski s. 114-120