Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
1969, Tom 60, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o testamencie Bolesława Krzywoustego Karol Buczek s. 621-639
Majątki ziemskie władców Songhaj (Sudan Zachodni) a wczesnofeudalna włość europejska Michał Tymowski s. 640-664
Adam Potocki a obóz Czartoryskiego w latach 1839-1851 : u źródeł partii konserwatywnej w Galicji Jan Wszołek s. 665-683
Zaopatrzenie kartkowe w okresie Rządu Tymczasowego (31 grudnia 1944 - czerwiec 1945) Zofia Grodek s. 684-699
Czy w Polsce Ludowej dokonano nacjonalizacji banków? Zbigniew Landau s. 700-714
Władysław Witwicki o Zdzisławie Zmigryderze-Konopce Iza Bieżuńska-Małowist Władysław Witwicki s. 715-717
Z badań węgierskich nad gospodarstwem chłopskim w XVI i XVII wieku : (Zs. Kirilly, Istvan N. Kiss, Production de céréales et exploitations paysannes en Hongrie aux XVI et XVII siécles, "Annales, Économies. Sociétes. Civilisations", t. 23, nr 6, s. 1211-1236) Leonid Żytkowicz s. 718-722
W sprawie rzekomej "propruskiej misji" G. E. Grodka Jerzy Michalski s. 723-725
"On the Problems of the Alexandrian Mint : Allusion to the Divinity of the Sovereign Appearing on the Coins of Egyptian Alexandria in the Period of the Early Roman Empire : 1st and 2nd Centuries A. D.", S. Skowronek, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Kolendo Stefan Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 726-728
"Produkcja i wymiana towarowa Biecza w XVI i XVII wieku", Tadeusz Ślawski, Rzeszów 1968 : [recenzja] Małgorzata Gutowska Tadeusz Ślawski (aut. dzieła rec.) s. 729-730
"Szlachta a konkwistadorzy : opinia szlachecka wobec podboju Ameryki przez Hiszpanię", Janusz Tazbir, Warszawa 1969 : [recenzja] Bożena Wiórkiewicz Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 730-731
"Rinderhandel und Rinderhaltung im nordwesteuropäischen Künstengebiet vom 15. bis zum 19. Jahrhundert", Heinz Wiese, Johan Bölts, Stuttgart 1966 : [recenzja] Antoni Mączak Johan Bölts (aut. dzieła rec.) Heinz Wiese (aut. dzieła rec.) s. 731-735
"Kościuszko nieznany", Jan Dihm, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Jan Dihm (aut. dzieła rec.) s. 735-738
"Preussen und der Kościuszko Aufstand 1794", Erhard Moritz, Berlin 1968 : [recenzja] Zbigniew Góralski Erhard Moritz (aut. dzieła rec.) s. 738-741
"Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego", Barbara Grochulska, Warszawa 1967 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 741-744
"Gosudarstwiennyj stroj i prawowaja sistiema Turcii w pieriod tanzimata", F. Sz. Szabanow, Baku 1967 : [recenzja] Władysław Sobociński F. Sz. Szabanow (aut. dzieła rec.) s. 745-747
"Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 roku", Karol Poznański, Wrocław 1968 : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 747-751
"L'imperalisme colonial italien de 1870 á nos jours", J. L. Miège, Paris 1968 : [recenzja] Tomasz Wituch J. L. Miège (aut. dzieła rec.) s. 751-753
"Sowietskaja dipłomatija i narody Wostoka 1921-1927", Aleksandr Naumowicz Chejfec, Moskwa 1968 : [recenzja] Leszek Jaśkiewicz Aleksandr Naumowicz Chejfec (aut. dzieła rec.) s. 753-755
"Powstanie partii hitlerowskiej : studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923", Jakub Banaszkiewicz, Poznań 1968 : [recenzja] Jerzy Holzer Jakub Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 755-759
"Wizje społeczne i zmagania wiciarzy w świetle młodzieżowej prasy ludowej 1928-1939", Jan Borkowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Piotrowski Jan Borkowski (aut. dzieła rec.) s. 759-764
"Poland and the Western Powers 1938-1939 : A study in the Interdependence of Eastern and Western Europe", Anna Cienciala, London 1968 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Anna Cienciala (aut. dzieła rec.) s. 764-770
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie w 1968 roku Hanna Szwankowska s. 771-774
Kronika życia naukowego za granicą. s. 775-778
Książki nadesłane. s. 779-782