Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
2001, Tom 92, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egipt między Rzymem a Seleukidami na początku II w. p.n.e. Tomasz Grabowski s. 393-404, 517
Utwory kultury popularnej jako źródło poznania historii społecznej. Popularna powieść niemiecka epoki biedermeieru (pierwsza połowa XIX w.) Mirella Kurkowska s. 405-418, 517
Górnoślązacy w szeregach organizacji nazistowskich podczas II wojny światowej - zarys problematyki Adam Dziurok s. 419-446, 517
Datacja rozejmu dywilińskiego Andrzej Majewski s. 447-449, 518
Objęcie władzy na Litwie przez Jagiełłę w 1377 r. Jarosław Nikodem s. 451-460, 518
Fiasko europejskiego polowania na czarownice XVI-XVIII w.? : (na marginesie pracy Robina Briggsa, Witches & Neighbors. The Social and Cultural Context of Europen Witchcraft, London 1996) Małgorzata Pilaszek Robin Briggs (aut. dzieła rec.) s. 461-475
„YMNOI OMHRIKOI czyli hymny homeryckie”, tekst, przekład, wstęp i oprac. Włodzimierz Appel, Toruń 2001 : [recenzja] Tomasz Mojsik Włodzimierz Appel (aut. dzieła rec.) s. 477-483
„Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno–prosopograficzne”, Marek Wilczyński, Kraków 2001 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Marek Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 483-487
„The Oxford History of the British Empire, t. I–V”, Oxford-New York 1998-2000 : [recenzja] Michał Leśniewski s. 487-489
„Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat”, pod red. Mariny Dmitrievej i Karen Lambrecht, Stuttgart 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Marina Dmitrieva (aut. dzieła rec.) Karen Lambrecht (aut. dzieła rec.) s. 489-494
„Jakub Zadzik (1582–1642)”, Janusz Dorobisz, Opole 2000 : [recenzja] Anna Panek Janusz Dorobisz (aut. dzieła rec.) s. 494-499
„A z Warszawy nowiny te... Listy do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710-1720”, Jadwiga Rafałowiczówna, Kraków 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Jadwiga Rafałowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 499-500
„Malá dohoda 1919–1938”, Zdeněk Sládek, Praha 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Zdeněk Sládek (aut. dzieła rec.) s. 501-502
„W radzieckich okowach. Studium o agresji 17 września 1939 r. i radzieckiej polityce w regionie łomżyńskim w latach 1939–1941”, Michał Gnatowski, Łomża 1997 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Michał Gnatowski (aut. dzieła rec.) s. 503-506
„Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940–1943”, Daniel Boćkowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Daniel Boćkowski (aut. dzieła rec.) s. 506-511
„Gesunde Verhältnisse. Deutsche und polnische Bevölkerungspolitik in Ostmitteleuropa 1939–1950", Michael G. Esch, Marburg 2000; „Die Nachkriegszeit in Schlesien. Gesellschafts–und Bevölkerungs-politik in den polnischen Siedlungsgebieten 1945–1948", Andreas R. Hofmann, Koln-Weimar-Wien 2000; „Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945 –1956", Philipp Ther, Gottingen 1998; "Erzwungene Trennung. Vertreibungen und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938–1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien”, wyd. Detlef Brandes, Edita Ivaničkova, Jiři Pešek, Essen 1999 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Detlef Brandes (aut. dzieła rec.) Michael Esch (aut. dzieła rec.) Andreas Hofmann (aut. dzieła rec.) Edita Ivaničkova (aut. dzieła rec.) Jiři Pešek (aut. dzieła rec.) Philipp Ther (aut. dzieła rec.) s. 511-514
Laureaci Varsavianów 2000 s. 515-516
Errata. s. 516
Informacja o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 1999-2000. s. 516