Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przegląd Historyczny
1996, Tom 87, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 149-150
Bibliografia prac Izy Bieżuńskiej-Małowist za lata 1988-1995 Włodzimierz Lengauer Krystyna Stebnicka s. 151-153
O Izie Bieżuńskiej sprzed lat sześćdziesięciu i pięćdziesięciu Aleksander Gieysztor s. 155-158, 489
Pamięci Izy Bieżuńskiej-Małowist, historyka niewolnictwa, niezawodnego przyjaciela Pierre Lévêque Andrzej Wyrobisz (tłum.) s. 159-160, 489
Z problematyki badań nad niewolnictwem w starożytności. Na marginesie prac o niewolnictwie Profesor Izabeli Bieżunskiej-Małowist Józef Wolski s. 161-168, 489
Reformy polityczne Solona a struktura wspólnoty obywateli ateńskich w okresie archaicznym Benedetto Bravo s. 169-205, 490
Miasta pozbawione autonomii, podległe, opodatkowane. Uwagi o stosunkach polis-król w epoce hellenistycznej Andrzej Stanisław Chankowski s. 207-225, 490
Główne etapy hellenizacji religii rzymskiej Maria Jaczynowska s. 227-242, 490
Między apokaliptyką, Arystotelesem i astrologią: "Historia kościelna" Filostorgiosa Paweł Janiszewski s. 243-263, 490-491
Import futer z Barbaricum na teren Cesarstwa Rzymskiego Jerzy Kolendo s. 265-279, 491
Ucieczki ludności. Zapomniany aspekt wojny greckiej (VI-V wiek p.n.e.) Ryszard Kulesza s. 281-304, 491
Dionizos w świecie zwierząt Włodzimierz Lengauer s. 305-317, 491
Kilka uwag o "erze Menofresa" Adam Łukaszewicz s. 319-326, 491
Historiografia w drugiej sofistyce Krystyna Stebnicka s. 327-343, 492
Forma i funkcja prologu "Historii" Herodota z Halikarnasu Marek Węcowski s. 345-398, 492
Aleksandryjscy biskupi i cesarskie rozdawnictwa zboża Ewa Wipszycka s. 399-408, 492
Romaniści włoscy - doktorzy honris causa uniwersytetów polskich Witold Wołodkiewicz s. 409-422, 492
Piśmienność w starożytnej Grecji. Model antropologiczny a nauki historyczne Aleksander Wolicki s. 423-450, 492-493
Z listów do Izy Bieżuńskiej-Małowist Krystyna Stebnicka s. 451-467, 493
„Histoire et sociétés rurales. Un renouveau pour l'histoire rurale”, nr 1, 2, Caen 1994 : [recenzja] Cezary Kuklo s. 469-471
„Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich”, Krzysztof Stopka, Kraków 1994 : [recenzja] Adam Fijałkowski Krzysztof Stopka (aut. dzieła rec.) s. 471-474
„Polen-Österreich vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ein Dokumentenführer”, Hanna Krajewska, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Gaul Hanna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 474-475
„Hexenverfolgung und Zauberprozesse in den schlesischen Territorien”, Karen Lambrecht, Köln-Weimar-Wien 1995 : [recenzja] Maria Bogucka Karen Lambrecht (aut. dzieła rec.) s. 475-478
„Late seventeenth-century Edinburg. A demography study”, Helen M. Dingwall, Hants 1994 : [recenzja] Cezary Kuklo Helen M. Dingwall (aut. dzieła rec.) s. 478-480
„Powiat grodzisko-mazowiecki w rozwoju historycznym (XIX-XX w.)”, Andrzej Stawarz, Grodzisk Mazowiecki 1995 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) s. 480-482
„Na tropach bezprawia. Witold Staniewicz w areszcie śledczym”, red. Zygmunt Kaczmarek, Poznań 1995 : [recenzja] Dariusz Matelski Zygmunt Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 482-483
Kognowiccy w Powstaniu Styczniowym Teresa Pohorecka s. 485-488