Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 55
Przegląd Historyczny
1980, Tom 71, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między prawem książęcym w władztwem gruntowym. 2, Instytucja kasztelanii majątkowych Kościoła w Polsce XII-XIII w. Karol Modzelewski s. 449-480
Kobieta i jej wzorzec osobowy w "Annales" Jana Długosza Włodzimierz Berner s. 481-496
Sejm polski i parlament angielski w XVI-XVII wieku : prównanie procedury Sybill Hołdys s. 497-514
Stosunek rządu polskiego do przedsiębiorczości państwowej w latach 1918-1924 Wojciech Roszkowski s. 515-536
Komercjalizacja państwowego przemysłu zbrojeniowego w tworzeniu potencjału obronno-ekonomicznego Polski międzywojennej Eliza Frejtag-Mika Witold Maciej Putkiewicz s. 537-544
Włościanie uczestnicy powstania styczniowego przed sądem polowo-wojennym w Radomiu (kwiecień 1864 - listopad 1865) Witold Dąbkowski s. 545-559
Serenissima Respublica Nostra : (na marginesie książki Henryka Wisnera, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI-XVII wieku, Warszawa 1978) Edward Opaliński Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 561-569
Ukształtowanie się polskiego ruchu socjalistycznego : (w związku z pracą Aleksandra M. Oriechowa, Stanowlenije polskogo socijalisticzeskogo dwiżenija. Struktura, programmnyje koncepcji, diejatieli (1874-1893), Moskwa 1979) Jan Kancewicz Aleksander M. Oriechow (aut. dzieła rec.) s. 571-579
"Geschichte der Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie", Herwing Wolfram, München 1979 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Herwing Wolfram (aut. dzieła rec.) s. 581-586
"La femme dans les civilisations des Xe-XIIIe siècle, Actes colloque tenu à Poitiers les 23-25 septembre 1976", "Cahiers de civilisation médiévale", t. XX, 1977, fasc. 2-3 : [recenzja] Jacek Hertel s. 586-589
"Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2", pod red. Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Karpiński Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 589-594
"The travel journal of Antonio De Beatis. Germany, Switzerland, the low countries, France and Italy, 1517-1518", transl. from the italian by J. R. Hale and J. M. A. Lindon, ed. by J. R. Hale, London 1979 : [recenzja] Antoni Mączak J. R. Hale, (aut. dzieła rec.) J. M. A. Lindon (aut. dzieła rec.) s. 595-596
"Socjalnaja borba gorożan Biełorussi (XVI-XVIII ww.)", Anatolij Pietrowicz Grickiewicz, Mińsk 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Anatolij Pietrowicz Grickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 596-599
"Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituanie, t. 2, Pluribus adlaborantibus in unum redegit Paulus Rabikauskas SI, Roma 1978 : [recenzja] Leonid Żytkowicz Paulus Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 599-604
"De Franse Slavenhandel. Organisatie, conjuctuur en sociaal milieu van de driehoekshandel, 1763-1793", John Everaert, Brussel 1978 : [recenzja] Bronisław Nowak John Everaert (aut. dzieła rec.) s. 604-608
"Inteligencja polska pod zaborami. Studia", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 608-612
"Der polnische Aufstand von 1863 und die europäische Politik im Spiegel der deutschen Diplomatie und der öffentlichen Meinung", Hans Werner Rautenberg, Wiesbaden 1979 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Hans Werner Rautenberg (aut. dzieła rec.) s. 612-616
"Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939", Andrzej Chojnowski, "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 3", pod red. H. Zielińskiego, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Andrzej Chojnowski (aut. dzieła rec.) Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 616-620
"Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych i historyków", wybr. i wstępem opatrzył Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Szymon Rudnicki Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 620-624
"Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1939-1945", Kazimierz Śmigiel, Lublin 1979 : [recenzja] Mirosław R. Krajewski Kazimierz Śmigiel (aut. dzieła rec.) s. 624-625
"Pierwobytnyj Indostan", A. Ja. Szczetienko, Leningrad 1979 : [recenzja] Jerzy Targalski A. Ja. Szczetienko (aut. dzieła rec.) s. 627-628
"Handel und Händler im alten Orient", Horst Klengel, Leipzig 1979 : [recenzja] Jerzy Targalski Horst Klengel (aut. dzieła rec.) s. 628-629
"Goroda-gosudarstwa Majja (struktura i funkcii goroda w ranniekłasowom obszczestwie)", W. I. Gulajew, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz W. I. Gulajew (aut. dzieła rec.) s. 629-630
"The last days of Graeco-Roman paganism", J. Geffcken, tł. S. Mac Cormack, Amsterdam [etc.] 1978 : [recenzja] Ewa Wipszycka J. Geffcken (aut. dzieła rec.) s. 630-631
"The world of names. A study in Hungarian onomatology", Béla Kálmán, Budapest 1978 : [recenzja] Marian Dygo Béla Kálmán (aut. dzieła rec.) s. 631-632
"Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu", Jacek Hertel, Poznań 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jacek Hertel (aut. dzieła rec.) s. 632-633
"Hansische Studien, t. 4, Gewerbliche Produktion und Stadt-Land-Beziehungen", hrsg. von Konrad Fritze, Eckhard Müller-Mertens, Johannes Schildhauer, Weimar 1979 : [recenzja] Marian Dygo Konrad Fritze (aut. dzieła rec.) Eckhard Müller-Mertens (aut. dzieła rec.) Johannes Schildhauer (aut. dzieła rec.) s. 633-635
"Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku", Jan Pakulski, Toruń 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 635
"Vlastni životopis", Karel IV, Praha 1978 : [recenzja] Marian Dygo Karel IV (aut. dzieła rec.) s. 635-636
"Krupnaja wotczina siewero-wostocznoj Rusi konca XIV-pierwoj połowiny XVI w.", Ł. I. Iwina, Leningrad 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Ł. I. Iwina (aut. dzieła rec.) s. 636-637
"Triumf Luny i Wenus. Pasja Hieronima Boscha", Anna Boczkowska, Kraków 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Anna Boszkowska (aut. dzieła rec.) s. 637-638
"Filozofia polska wieków średnich", Ryszard Palacz, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Ryszard Palacz (aut. dzieła rec.) s. 637
"Russkoje gosudarstwo w sistemie mieżdunarodnych otnoszenij konca XV-naczała XVI w.", A. Ł. Choroszkiewicz, Moskwa 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. Ł. Choroszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 638-639
"Rex regnum i rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI", Barbara Miodońska, Suplement do "Rozpraw i Sprawozdań Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 12", Kraków 1979 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Barbara Miodońska (aut. dzieła rec.) s. 639
"Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów", Giorgio Vasari, wybr., przetł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Estreicher, Warszawa 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Giorgio Vasari (aut. dzieła rec.) s. 639-640
"Rejse i Rusland, 1578. Jacobi Nobilis Dani Hodoeporicon Ruthenicum", Jacob Ulfeldts, wstęp i wyd. Knud Rasmussen, [s.l.] 1978 : [recenzja] Antoni Mączak Knud Rasmussen (aut. dzieła rec.) Jacob Ulfeldts (aut. dzieła rec.) s. 640-641
"The Foundation of the University of Vilnius (1579). Royal and Papal Grants", Paulius Rabikauskas, Rome 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Paulius Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 641-642
"Dzieje sztuki polskiej, t. 4, cz.1", Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 642-643
"Katedra wawelska w XVII wieku", Michał Rożek, Kraków 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Michał Rożek (aut. dzieła rec.) s. 643
"The general crisis of the seventeenth century", wyd. Geoffrey Parker i Lesley M. Smith, London 1978 : [recenzja] Antoni Mączak Geoffrey Parker (aut. dzieła rec.) Lesley M. Smith (aut. dzieła rec.) s. 644
"Oczerki russkoj kultury XVII wieka, cz. 2", Moskwa 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz s. 645
"O. Augustyn Kordecki w świetle duchowności paulinów polskich XVII w.", O. Kazimierz Szafraniec, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Kazimierz Szafraniec (aut. dzieła rec.) s. 645
"Legiony Polskie. Prawda i legenda 1794-1807, t. 4", Jan Pachoński, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 645-646
"Die deutsch-polonischen Beziehungen 1831-1848: Vormärz und Völkerfrühling, XI. deutsch-polnische Schulbuchkonferenz der Historiken vom 16. bis 21 Mai 1978 in Deidesheim (Rheinland-Pfalz)", Braunschweig 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc s. 646-647
"Dworianstwo w porieformiennoj Rossii 1861-1904 gg. Sostaw, czisliennost, korporatiwnaja organizacija", Awierin P. Korielin, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Awierin P. Korielin (aut. dzieła rec.) s. 647-648
"Problemy obiektywności wiedzy historycznej. Dyskusje w historiografii amerykańskiej pierwszej połowy XX wieku", Tadeusz Buksiński, Warszawa-Poznań 1979 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Tadeusz Buksiński (aut. dzieła rec.) s. 648-649
"Czytelnictwo wśród robotników w Królestwie Polskim 1870-1914", Jadwiga Krajewska, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jadwiga Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 648
"Pakt Czterech", Zbigniew Mazur, Poznań 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Zbigniew Mazur (aut. dzieła rec.) s. 649-650
"Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926", Mirosława Papierzyńska-Turek, Kraków 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Mirosława Papierzyńska-Turek (aut. dzieła rec.) s. 650-651
"Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej", Leszek Kamiński, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 651-653
"Faschismusforschung. Positionen, Probleme, Polemik", red. D. Eichholtz, K. Gossweiler, Berlin 1980 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt D. Eichholtz (aut. dzieła rec.) K. Gossweiler (aut. dzieła rec.) s. 653
"Gdynia 1939. Relacje uczestników walk lądowych", wstęp, wybór, komentarze Wacław Tym, Andrzej Rzepniewski, Gdańsk 1979 : [recenzja] Paweł Piotr Wieczorkiewicz Andrzej Rzepniewski (aut. dzieła rec.) Wacław Tym (aut. dzieła rec.) s. 653-654
Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie Henryk Wisner s. 655-657
W odpowiedzi Henrykowi Wisnerowi Witold Sienkiewicz s. 657-661
Komunikat - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego [...] s. 663-664