Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Przegląd Historyczny
1955, Tom 46, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Depresja ekonomiczna w Królestwie Polskim i elementy kryzysu rewolucyjnego 1904 r. Irena Pietrzak-Pawłowska s. 271-273, 3-40
Podłoże ruchu burżuazyjno-demokratycznego w Galicji w przededniu rewolucji 1905-1907 roku Walentyna Najdus s. 273-274, 41-98
Proletariat Warszawy w rewolucji 1905-1907 r. : (październik - grudzień 1905 r.) Anna Żarnowska s. 275-276, 99-137
Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905-1907 roku na wsi polskiej Jan Molenda s. 138-183, 276-278
Z dziejów strajku szkolnego 1905 r. Janusz Żarnowski s. 184-212, 278-279, 288-289
Z dziejów sojuszu obszarnictwa z bogatym chłopstwem w Galicji (1907-1914) Krzysztof Dunin-Wąsowicz s. 213-239, 279-280
W kwestii struktury społecznej manufaktur rosyjskich : w związku z książką N. P. Pawlenki, Razwitije mietałłurgiczeskoj promyszlennosti Rossii w pierwoj połowinie XVIII wieka : promyszlennaja polityka i uprawlenije, Moskwa 1953 Benedykt Zientara s. 240-255
"The American Historical Review", New York-London 1946-1954 : [recenzja] Julia Tazbirowa s. 256-262
"The Magistrates of the Republic", T. Robert S. Broughton, T. I (509 B.C.-100B.C.) New York 1951, T. II (99 B.C.-31B.C.), New York 1952 : [recenzja] Maria Jaczynowska T. Robert S. Broughton (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Powstanie chłopskie w starostwie lanckorońskim i nowotarskim w r. 1670", Adam Przyboś, Kraków 1953 : [recenzja] Janina Bieniarzówna Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 265-270