Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Przegląd Historyczny
1906, Tom 3, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próbki najnowszej krytyki historycznej. II Aleksander Brückner s. 5-21
Sprawa zastawu ziemi dobrzyńskiej przez Władysława Opolczyka i pierwsze lata sporu, (1391-1399) : szkic historyczny Marian Goyski s. 22-51
Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej : III. Mazurowie w świetle cudzych opinii Władysław Smoleński s. 52-61
Przegląd dziejów wewnętrznych Rosyi 1815-1830 Szymon Askenazy s. 62-76
Legion awanturników : (epizod z roku 1848) Bronisław Łoziński s. 77-88
Z archiwum b. Trzeciego Wydziału w Petersburgu : I. Mickiewiczana Alexander Kraushar s. 89-94
Druki litewskie : studyum historyczno-statystyczne (z tablicą graficzną) Michał Brensztejn s. 95-115
O prawie przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsce aż do ustawodawstwa Kazimierza Wielkiego Norbert Michalewicz s. 116-126
Przegląd najnowszej historyografii francuskiej : (ostatnie pięciolecie) Henri Hauser s. 127-138
Wiadomość o udziale Polski w IV Soborze Lateraneńskim s. 139-142