Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
2002, Tom 93, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cesarska egzekucja uchwał zgromadzenia biskupów w późnym Imperium Romanum Sławomir Bralewski s. 273-289, 379
Starania wokół odnowienia sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831 Małgorzata Karpińska s. 291-305, 379
Polacy do Wehrmachtu? Propozycje i dyskusje 1939-1945. Zarys problemu Jerzy Kochanowski s. 307-320, 379
Internet dla historyków Krzysztof Narojczyk s. 321-340, 380
„Ansätze zu einer Theorie des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios”, Gustaw Adolf Lehmann, Göttingen 2001 : [recenzja] Jacek Rzepka Gustaw Adolf Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 341-344
„Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284”, Agata Kluczek, Katowice 2000 : [recenzja] Robert Suski Agata Kluczek (aut. dzieła rec.) s. 344-348
„Východoevropská studia v České republice 1990–2000: historie, I. Stav, výsledkya perspektivy východoevropských studií v České republice 1990 –2000, II. Bibliografie”, uspořádali Miroslav Šestka a Radomír Vlček, Praha 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Šestka Miroslav (aut. dzieła rec.) Radomír Vlček (aut. dzieła rec.) s. 348-349
„Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy”, red. Henryk Samsonowicz, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 350-354
„Clement V”, Sophia Menache, Cambridge 1998 : [recenzja] Jacek Maciejewski Sophia Menache (aut. dzieła rec.) s. 354-358
„Preußisches Urkundenbuch, Sechster Band, 2. Lieferung (1367–1371)”, herausgegeben von Klaus Conrad, Marburg 2000 : [recenzja] Joachim Zdrenka Klaus Conrad (aut. dzieła rec.) s. 358-359
„Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Kazimierz Maliszewski, Toruń 2001 : [recenzja] Maria Bogucka Kazimierz Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 359-362
„Nationalitätenkonflikte im 20. Jahrhundert. Ursachen von inter–ethnischer Gewalt im Vergleich”, herausgegeben von Philipp Ther und Holm Sundhaussen, Wiesbaden 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Holm Sundhaussen (aut. dzieła rec.) Philipp Ther (aut. dzieła rec.) s. 362-364
„Konflikt polsko–czeski 1918–1921”, Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Sławomir M. Nowinowski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 364-367
„Formování československého zahraničního odboje v letech 1938 –1939 ve světle svědectví Jana Opočenského”, kritické vydání připravil Milan Hauner ve spolupráci s Markem Ďurčanským, Václavem Podaným a Michalem Šulcem, Praha 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Hauner (aut. dzieła rec.) Václav Podaný (aut. dzieła rec.) Marek Ďurčanský (aut. dzieła rec.) Michal Šulc (aut. dzieła rec.) s. 367-368
„Annus Albaruthenicus 2000. Hod Biełaruski 2000”, Krynki 2000; „Annus Alberthenicus 2001. Hod Biełaruski 2001”; „Annus Albaruthenicus 2002. Hod Biełaruski 2002”, Krynki 2002: [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 369-370
„Biuletyn Historii Pogranicza” nr 1, 2000; nr 2, 2001: [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 370-371
„An outline of British History with illustrative documents and an annotated index”, Mariusz Misztal, Kraków 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Mariusz Misztal (aut. dzieła rec.) s. 371
„Dzieje Cyganów–Romów w Rzeczypospolitej XV–XVIII w.”, Lech Mróz, Warszawa 2001 : [recenzja] Maria Bogucka Lech Mróz (aut. dzieła rec.) s. 372-373
„Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej”, pod red. naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) Tomasz Wiślicz (aut. dzieła rec.) s. 372
„Społeczeństwo Kordoby w czasach Kolumba, inkwizycji i rekonkwisty (przełom XV i XVI wieku)”, Mariusz Malinowski, Toruń 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Mariusz Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 373
„III Janowieckie Spotkania Historyczne. „Mecenat kulturalny Firlejów”. „Firlejowie w tradycji lokalnej lubelszczyzny”, Janowiec nad Wisłą 2001 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz s. 374
„Stanisława księcia Poniatowskiego Diariusz podróży w roku 1784 w kraje niemieckie przedsięwziętej”, wyd. Jacek Wijaczka, Kielce 2002 : [recenzja] Maria Bogucka Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 374-375
„Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum. Josef Macůrek a jeho přinos k dějepisectví o střední a východní Evropě. Josef Macůrek and his contribution to historiography on Central and East Europe”, ed. Vladimír Goněc, Brno 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vladimír Goněc (aut. dzieła rec.) s. 375
Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 377
Komunikat Polskiego Towarzystwa Heraldycznego o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2000-2001. s. 377-378