Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1906, Tom 2, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Borys Kolomanowic, królewicz węgierski (1105-1156) Maksymilian Gumplowicz s. 5-19
Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej : rozrodzenie i ubóstwo Władysław Smoleński s. 20-42
Skład Sejmu Polskiego, 1493-1793 Stanisław Kutrzeba s. 43-76
W drodze do Petersburga : (z życia Lubeckiego) Stanisław Smolka s. 77-107
Z tajnego Archiwum Senatora Nowosilcowa : I. Uwagi nad Konstytucyą Królestwa z roku 1815 Alexander Kraushar s. 108-115
Z najnowszej historyografii niemieckiej Marceli Handelsman s. 116-125
Z inflanckiej literatury historycznej Gustaw Manteuffel s. 126-142
Przyczyna zgonu króla Stefana Batorego Franciszek Giedroyć s. 143-156