Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
2006, Tom 97, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Die dalmatinischen Städte zwischen byzantinischem Erbe und kommunaler Emanzipation Ludwig Steindorff s. 441-454
The politics of language in Europe c. 1525-1697 Robert J. W. Evans s. 455-476
Czynniki kościelne a początki działalności Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Królestwie Polskim Martyna Deszczyńska s. 477-494
Propozycje ustrojowe Adama Jerzego Czartoryskiego i jego otoczenia (1813-1815) Michał Zarychta s. 495-511
Historia (nie)spiskowa. Białostocka Ochrana Artur Markowski s. 513-523
Poznański Czerwiec 1956 r. – próba ustalenia liczby zabitych i rannych Łukasz Jastrząb s. 525-536
O biskupach pomocniczych w średniowiecznych i wczesnonowożytnych diecezjach polskich : (w związku z artykułem recenzyjnym) Krzysztof R. Prokop s. 537-548
O episkopacie tytularnym średniowiecznej i wczesnonowożytnej Polski (w związku z odpowiedzią na artykuł recenzyjny dotyczący książki Krzysztofa Rafała Prokopa "Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej (2. poł. XIII – 1. poł. XVI w.") Janusz Smołucha Przemysław Stanko s. 549-550
Na straży tradycji narodowych – emigracyjna historiografia „niezłomnych” (w związku z książką Rafała Stobieckiego, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.) Mikołaj Tyrchan Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 551-554
"Historia Polski w liczbach, t. II: Gospodarka", Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz s. 555-556
"Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160–1164", Adam Turasiewicz, Kraków 2004 : [recenzja] Maciej Strutyński Adam Turasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 557-559
"Virgins of Venice. Enclosed lives and broken vows in the Renaissance convent", Mary Laven, London 2003 : [recenzja] Dominika Mroczkowska Mary Laven (aut. dzieła rec.) s. 559-561
"Proces wydzielania się Związku Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania z doktrynalnych i organizacyjnych ram Kościoła rzymskokatolickiego", Edward Warchoł, Sandomierz 2003 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Edward Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 562-564
"Český katolicismus 1890–1914. Kapitoly z dĕjin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století", Pavel Marek, Olomouc-Rosice 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Pavel Marek (aut. dzieła rec.) s. 564-568
"Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé svĕtové válce", František Čapka, Lubomir Slezák, Jaroslav Vaculík, Brno 2005 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Lubomir Slezák (aut. dzieła rec.) Jaroslav Vaculík (aut. dzieła rec.) František Čapka (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych", Małgorzata Mazurek, Warszawa 2005 : [recenzja] Błażej Brzostek Małgorzata Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 570-574