Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
2006, Tom 97, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Upadek Cesarstwa Rzymskiego w historiografii wieków IV–VI (zarys problemu) Dariusz Brodka s. 129-144
Próby stworzenia sojuszu antysaraceńskiego na południu Italii (IX – początek X w.) Teresa Wolińska s. 145-164
Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – translatio i ostensio reliquiarum Jerzy Pysiak s. 165-186
Niezwykły rytuał spotkań władców na wyspie Wojciech Fałkowski s. 187-202
Średniowieczna kolonizacja Europy Środkowej jako problem historii powszechnej i porównawczej historii historiografii Jan M. Piskorski s. 203-220
Magia jako factum haereticale. Wokół bulli Jana XXII „Super illius specula” Tomasz A. Gałuszka s. 221-240
Król i jego lennik. Konflikty księcia mazowieckiego Siemowita IV z Władysławem Jagiełłą Mariusz Weber s. 241-255
Kilka słów o wojskowości kozackiej. W odpowiedzi Maciejowi Franzowi Albert Borowiak s. 257-269
Sacrum w społeczeństwie późnoantycznym i średniowiecznym (w związku z książką Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, pod red. Anety Pieniądz– Skrzypczak i Jerzego Pysiaka) Halina Manikowska Jerzy Pysiak (aut. dzieła rec.) Aneta Pieniądz– Skrzypczak (aut. dzieła rec.) s. 271-276
Obraz Rzymu w VIII w. w „Liber Pontificalis” : (Franz Alto Bauer, Das Bild der Stadt Rom im Frühmittelalter. Papststiftungen im Spiegel des Liber Pontificalis von Gregor dem Dritten bis zu Leo dem Dritten) Elżbieta Jastrzębowska Franz Alto Bauer (aut. dzieła rec.) s. 276-282
Papież rewolucjonista : (Glauco Maria Cantarella, Il sole e la luna. La rivoluzione di Gregorio VII papa 1073–1085) Krzysztof Skwierczyński Glauco Maria Cantarella (aut. dzieła rec.) s. 283-286
"Visigothic Spain 409–711", Roger Collins, Oxford 2004 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Collins Collins (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza", Leszek Poniewozik, Lublin 2004 : [recenzja] Piotr Kardyś Leszek Poniewozik (aut. dzieła rec.) s. 289-295
"Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264", Mariusz Bartnicki, Lublin 2005 : [recenzja] Adrian Jusupović Mariusz Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu", Piotr Węcowski, Kraków 2004 : [recenzja] Anna Baranowska Piotr Węcowski (aut. dzieła rec.) s. 300-304
Komunikat Redakcji Społeczeństwa staropolskiego. Seria nowa Andrzej Karpiński s. 305