Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
2004, Tom 95, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim Waldemar Ceran s. 301-311
Walka szlachty mazowieckiej z duchowieństwem o dziesięciny w połowie XVIII w. w świetle korespondencji Franciszka Bielińskiego Roman Mazek s. 313-325
"Szkaradny występek królobójstwa" w międzynarodowej propagandzie Stanisława Augusta Piotr Ugniewski s. 327-347
"Taniej i szybciej" - "dokładniej i więcej". Codzienność w zakładach pracy w PRL i NRD w latach 1953-1961 Małgorzata Mazurek s. 349-369
O pieśni ludowej albo "płynnym pląsaniu do przodu" : (w związku z pracą Roberta Zawadzkiego, Pieśń ludowa starożytnej grecji. Różnorodność form i gatunków, Częstochowa 2001, s. 137) Tomasz Mojsik Robert Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 371-377
Krótka historia krótkiego wieku Tomasz Kizwalter Timothy Charles William Blanning (aut. dzieła rec.) s. 379-388
Długa droga do Okrągłego Stołu (w związku z książką Andrzeja Garlickiego Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole, Warszawa 2003, s. 374) Jan Skórzyński Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 389-396
Badania naukowe łódzkich historyków na przełomie XX i XXI w. Jarosław Kita s. 397-406
„Dziecko w Polsce średniowiecznej”, Małgorzata Delimata, Poznań 2004 : [recenzja] Beata Wojciechowska Małgorzata Delimata (aut. dzieła rec.) s. 407-409
„England under the Norman and Angevin Kings 1075–1225”, Robert Bartlett, Oxford 2002 : [recenzja] Robert Bubczyk Robert Bartlett (aut. dzieła rec.) s. 409-411
„Stando lubentius moriar. Biografia Stanisława Lubienieckiego”, Janusz Tazbir, Warszawa 2003 : [recenzja] Mariusz Pawelec Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 411-416
„The Victorian underworld”, Donald Thomas, London 2003 : [recenzja] Krzysztof Marchlewicz Donald Thomas (aut. dzieła rec.) s. 416-418
„Příběh generalá Lukase”, Jiři Friedl, Přerov 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiři Friedl (aut. dzieła rec.) s. 418-419
„Awakening Lives: Autobiographies of Jewish Youth in Poland before the Holocaust", ed. by Jeffrey Shandler with an introduction by Barbara Kirshenblatt–Gimblett, Marcus Moseley, and Michael Stanislawski, New Haven and London 2003; „Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku", opracowała i wstępem opatrzyła Alina Cała, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Alina Cała (aut. dzieła rec.) Barbara Kirshenblatt–Gimblett (aut. dzieła rec.) Marcus Moseley (aut. dzieła rec.) Jeffrey Shandler (aut. dzieła rec.) Michael Stanislawski (aut. dzieła rec.) s. 420-421
„Od Spojenectví K Roztržce. Vztahy Československé a Polské exilové reprezentace 1939–1945”, J. Němeček, Praha 2003 : [recenzja] Roman Baron Jan Nĕmeček (aut. dzieła rec.) s. 421-427
„Zapiski z Rothesay 1940–1942”, Stefan Mękarski, oprac. Arkadiusz Adamczyk, Londyn-Piotrków Trybunalski 2003 : [recenzja] Paweł Jaworski Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Mękarski (aut. dzieła rec.) s. 427-428
„Poválečná repatriace československých tzv. přemístených osob (Displaced Persons)”, Jaroslav Vaculík, Brno 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Vaculík (aut. dzieła rec.) s. 429-430
„Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975–1980)”, Andrzej Krajewski, Warszawa 2004 : [recenzja] Łukasz Kamiński Andrzej Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 430-432
Komunikat fundacji naukowej im. Aleksandra Gieysztora. s. 433-434
Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego. s. 435