Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1932-1933, Tom 30, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa pruska 1674-1675 i traktat jaworowski Janusz Woliński s. 1-32
Kradzież w prawie łęczyckiem XIV i XV wieku Józef Rafacz s. 33-45
Dom pracy przymusowej u schyłku istnienia Rzeczypospolitej Józef Rafacz s. 46-57
Najnowsze teorie o początkach Rusi Miron Korduba s. 58-74
Zamykanie bibljotek polskich na Litwie po r. 1863 Michał Szulkin s. 75-87
Upadek Norwegji Halvdan Koht s. 88-99
Sprawa Bałtycka w finlandzkiej literaturze historycznej Ragnar Rosen s. 100-103
Kwestja bałtycka w. XVI i XVII w świetle nowszej literatury szwedzkiej Marian Małowist s. 104-122
Ocena czasów polskich w historjografii estońskiej Nikolai Treumuth s. 123-132
Czasy Sobieskiego (1674-1696) w historjografii XX w. Janusz Woliński s. 133-145
Nowsza literatura polska dotycząca sprawy bałtyckiej XVI i XVII w. Kazimierz Lepszy s. 146-173
Notatka bibljograficzna o badaniach historycznych niektórych uczonych łotewskich nad historją ojczystą od założenia Uniwersytetu Łotewskiego (1919) Arnold Spekke s. 174-182
O akta konfederacji barskiej Stanisław Ptaszycki s. 183-194
Poszukiwania archiwalne w Rzymie dla Zygmunta III Kazimierz Tyszkowski s. 195-203
Na marginesie nieznanych listów Adama Mickiewicza Helena Więckowska s. 204-222
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historji za rok 1930 s. 223-239
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historji za rok 1931 s. 240-249
Komunikat w sprawie kradzieży w zbiorach rapperswilskich. s. 250