Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1908, Tom 6, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cyryl i Metody : nowe źródła i opracowania Aleksander Brückner s. 295-305
Z dziejów samorządu ziemi Chełmskiej Antoni Prochaska s. 306-321
Stefan Batory, Hanza i powstanie Niderlandów Ludwik Boratyński s. 322-334
Tadeusz i Józef Mostowscy, i czynności polityczne polskie w r. 1792 i 1797-ym Michał Sokolnicki s. 335-351
Kiedy urodził się Juljusz Słowacki? : kilka uwag historyczno-prawnych o dacie urodzin poety Leopold Meyet s. 352-366
Przegląd literatury historycznej polskiej do dziejów XIV i XV w. z ostatnich lat siedmiu, (1901-1907) : (dokończenie) Marian Goyski s. 367-401
Wodociągi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 402-405
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski. s. 406-407
Sprostowania. s. 408