Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1965, Tom 56, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bela I węgierski w Polsce (1031/32-1048) Jerzy Dowiat s. 1-23
Walka o wymiar i przeznaczenie kwarty w końcu XVI i na poczatku XVII wieku Anna Sucheni-Grabowska s. 24-45
Księstwo Warszawskie a Cesarstwo Francuskie : zależność faktyczna i prawno-międzynarodowa : rezultaty przeobrażeń wewnętrznych Władysław Sobociński s. 46-67
Gospodarka budżetowa Polski Ludowej w okresie lubelskim Zbigniew Landau s. 68-87
Spisy jeńców polskich z bitwy pod Chojnicami Marian Biskup s. 88-103
Abisyńskie próby nawiązania stosunków z Polską w okresie międzywojennym Andrzej Bartnicki s. 104-110
Gallus Anonim czy Italus Anonim Danuta Borawska s. 111-119
"Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 11, Antiquitas I, red. Eugeniusz Konik : [recenzja] Jan Trynkowski Eugeniusz Konik (aut. dzieła rec.) s. 120-125
"Nowgorodskije gramoty na bieriestie iz raskopok 1956-1957 goda : gramoty nr 195-318", A. W. Arcichowskij, W. I. Borkowskij, Moskwa 1963 ; "Nowgorodskije gramoty na bieriestie iz raskopok 1958-1961 goda : gramoty 319-405", A. W. Arcichowskij, Moskwa 1963 : [recenzja] Andrzej Poppe A. W. Arcichowskij (aut. dzieła rec.) W. I. Borkowskij (aut. dzieła rec.) s. 125-129
"The deputies to the Estates General in Renaissance France", J. Russel Major, Madison 1960 ; "Representative institutions in renaissance France 1421-1599", J. Russel Major, Madison 1960 ; "The loss of royal initative and the decay of the Estates General in France 1421-1615", J. Russel Major, Paris 1961 : [recenzja] Karol Górski J. Russel Major (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Bibliografia literatury polskiej : nowy Korbut", red. naczelny K. Budzyk, T. I: "Piśmiennictwo staropolskie", pod red. R. Pollaka, cz. 1: "Hasła ogólne i anonimowe", Warszawa 1963 : [recenzja] Tadeusz Lalik K. Budzyk (aut. dzieła rec.) R. Pollak (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Wizwilnyj ruch na prawobieżnoj Ukrajni w kinci XVII i na poczatku XVIII st.", G. J. Serhejenko, Kijów 1963 : [recenzja] Jan Perdenia G. J. Serhejenko (aut. dzieła rec.) s. 137-143
"Kościuszko : kształtowanie poglądów na bohatera narodowego 1794-1894", Krystyna Śreniowska, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Kowecki Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) s. 143-147
"Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego : akty normatywne władzy najwyższej. T. I, 1807-1818", oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Grochulska Wojciech Bartel (aut. dzieła rec.) J. Kosim (aut. dzieła rec.) W. Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Les partis politiques", Maurice Duverger, Paris 1961 : [recenzja] Władysław Zajewski Maurice Duverger (aut. dzieła rec.) s. 150-156
"Pomorze Gdańskie w powstaniu styczniowym", Andrzej Bukowski, Gdańsk 1964 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Napoléon III, l'Europe et la Pologne 1863-4", Stanisław Bóbr-Tylingo, "Antemurale", T VII-VIII, Rzym 1963 : [recenzja] Irena Koberdowa Stanisław Bóbr-Tylingo (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Upadek 'Festung Breslau' 15. II.-6. V. 1945", K. Jońca, A. Konieczny, Wrocław 1963 : [recenzja] Marek Sokołowski K. Jońca (aut. dzieła rec.) A. Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 160-167