Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1933-1934, Tom 31, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie dzienników urzędowych w starożytności Jerzy Manteuffel s. 109-120, 299-300
Aleksander Wielki synem Bakchusa? Franciszek Sokołowski s. 121-128, 300
Epoka kamienna w Azji Mniejszej Stefan Przeworski s. 129-140, 300-301
Zagadnienia sumeryckie Amelja Hertzówna s. 141-156, 302
U źródeł rzymskiej procedury karnej : Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 157-184
Upadek świata starożytnego Kazimierz Zakrzewski s. 185-211, 302-303
Geneza form alfabetu klinowego z Ras Shamra Henryk Buchman s. 213-229, 303-306
Początek i koniec sztuki greckiej Kazimierz Michałowski s. 231-242, 306-307
Ludność Attyki w V i IV wieku przed Chr. Tadeusz Wałek-Czernecki s. 243-278, 307-309
Dionysos i Mainady Ryszard Ganszyniec s. 279-294, 309
Międzynarodowy kongres papyrologów w Monachjum Jerzy Manteuffel s. 295-298