Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Przegląd Historyczny
1906, Tom 3, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próbki najnowszej krytyki historycznej Aleksander Brückner s. 147-161
Rzekoma bytność legatów papieża Leona IX na Rusi w r. 1054 Władysław Szcześniak s. 162-176
Sprawa zastawu ziemi dobrzyńskiej przez Władysława Opolczyka i pierwsze lata sporu, (1391-1399) : szkic historyczny Marian Goyski s. 177-198
Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej : (IV. Sprawa drobnej szlachty w XVIII wieku) Władysław Smoleński s. 199-207
Generał Michał Sokolnicki a drugi Legion Naddunajski (1799-1802) Michał Sokolnicki s. 208-229
Z archiwum Senatora Nowosilcowa : lojalna historya Rzymu profesora Zinserlinga : kartka z dziejów szkolnictwa za Królestwa kongresowego (1819-1824) Alexander Kraushar s. 230-236
Przegląd dziejów wewnętrznych Rosyi 1815-1830 : (dokończenie) Szymon Askenazy s. 237-250
O prawie przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsce aż do ustawodawstwa Kazimierza Wielkiego Norbert Michalewicz s. 251-258
Towarzystwo Naukowe Płockie (1820-1830) Stefan Gorski s. 259-275
Przegląd najnowszej historyografii francuskiej, (ostatnie pięciolecie) : (dokończenie) Henri Hauser s. 276-286