Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1909, Tom 9, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socyologia a polityka Ludwik Gumplowicz s. 1-11
Markward Salzbach : z dziejów Litwy 1384-1410 Antoni Prochaska s. 12-28
Ze studiów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 29-53
Poselstwo Dickensona do Zygmunta III w sprawie książki, uwłaczającej domowi Stuartów (1615 r.) Alexander Kraushar s. 54-68
Zasiedlenie Ukrainy kijowskiej w połowie wieku XVIII-go : królewszczyzny Aleksander Jabłonowski s. 69-81
Sądy Referendarskie Ignacy Tadeusz Baranowski s. 82-96
Konstytucya 3 maja r. 1791, a spółczesna opinia publiczna we Francyi Marceli Handelsman s. 97-113
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 114-120