Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1906, Tom 2, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z okazyi "Szkiców" Tadeusza Wojciechowskiego Ludwik Gumplowicz s. 295-308
Skład Sejmu Polskiego 1493-1793 Stanisław Kutrzeba s. 309-341
Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej : II. Emigracye Władysław Smoleński s. 342-351
Wczesna młodość Stanisława Orzechowskiego (1513-1532) Tadeusz Smoleński s. 352-361
W drodze do Petersburga : (z życia Lubeckiego) Stanisław Smolka s. 362-385
Z archiwum Senatora Nowosilcowa : II. Memoryał więzienny Maurycego Mochnackiego z roku 1824 Alexander Kraushar s. 386-395
Komisya Edukacyi Narodowej Teodor Wierzbowski s. 396-402
Przegląd historyografii rosyjskiej (1901-1904) Witold Nowodworski s. 403-417
Z egiptologii Tadeusz Smoleński s. 418-422
"Z wieku Mikołaja Reja : księga jubileuszowa 1505-1905", Warszawa 1905 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 423-431
Sprostowania. s. 432