Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
2008, Tom 99, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charyzmatyczna legitymizacja władzy cesarskiej podczas rządów cesarzy illyryjskich Robert Suski s. 1-16
Jeszcze raz o Styrbjörnie Olafssonie i jego związkach z Jomsborgiem Jakub Morawiec s. 17-37
Załoga jako mikrospołeczność na przykładzie wyprawy Jamesa Cooka 1768–1771 Marcin Siadkowski s. 39-62
Kreditinstitute und der Holocaust im Generalgouvernement 1939–1945 Ingo Loose s. 63-88
Dyrektorzy generalni poczt Królestwa Polskiego (1815–1877) Tomasz Suma s. 89-104
Co zbudować, co zburzyć? O świadectwach pamięci w Polsce w 2007 r. Marcin Kula s. 105-116
I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie (28–30 czerwca 2007) — próba bilansu Piotr Wróbel s. 117-120
Miasto czy wieś? Małe miasta polskie w późnym średniowieczu Agnieszka Bartoszewicz s. 121-136
Sprawa polska, Kościół i inne Niemcy (1830–1849) : (Stephan Scholz, Der deutsche Katholizismus und Polen (1830–1849). Identitätsbildung zwischen konfessioneller Solidarität und antirevolutionärer Abgrenzung, Osnabrück 2005) Przemysław Matusik Stephan Scholz (aut. dzieła rec.) s. 137-142
„Podwójnie oszukani?...” : (Krzysztof Ruchniewicz, Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45–1975, Wrocław 2007) Dariusz Wojtaszyn Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 143-147
"Pier Damiani, un Padre del secondo millennio. Bibliografia 1007–2007”, Ugo Facchini, Roma 2007 : [recenzja] Krzysztof Skwierczyński Ugo Facchini (aut. dzieła rec.) s. 147-149
"Biskup płocki Gedko (1206–1223). Działalność kościelno–polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej”, Marek Szymaniak, Toruń 2007 : [recenzja] Anna Baranowska Marek Szymaniak (aut. dzieła rec.) s. 150-154
"Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III”, Edward Opaliński, Warszawa 2007 : [recenzja] Maria Bogucka Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Why was Charles I executed?”, Clive Holmes, New York 2006 : [recenzja] Anna Kalinowska Clive Holmes (aut. dzieła rec.) s. 156-160
"Wielka Transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych”, Michał Kopczyński, Warszawa 2006 : [recenzja] Cezary Kuklo Michał Kopczyński (aut. dzieła rec.) s. 160-164
"Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich”, Sebastian Conrad, Munchen 2006 : [recenzja] Piotr Szlanta Sebastian Conrad (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko–litewskich w pierwszej połowie XX wieku”, Krzysztof Buchowski, Białystok 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof Buchowski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
">>Objawienia<< Marii Franciszki Kozłowskiej według rękopisu z archiwum watykańskiego. Studium teologiczne”, Wojciech Różyk, Świdnica 2006 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Wojciech Różyk (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Stronnictwo Polityki Realnej 1905–1923”, Agnieszka Kidzińska, Lublin 2007 : [recenzja] Krzysztof Lewalski Agnieszka Kidzińska (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Die „Judäo–Kommune”. Ein Feindbild in Polen. Das polnische Selbstverständnis im Schatten des Antisemitismus 1939–1948”, Agnieszka Pufelska, Pederborn 2007 : [recenzja] Hans–Jürgen Bömelburg Agnieszka Pufelska (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Die Murmanbahn 1915 bis 1919. Kriegsnotwendigkeit und Wirtschaftsinteressen”, Reinhard Nachtigal, Remshalden 2007 : [recenzja] Piotr Szlanta Reinhard Nachtigal (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Tajna oświata na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu 1939–1944”, Grażyna Korneć, Siedlce 2006 : [recenzja] Wiesław Charczuk Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989–1991. Dokumenty dyplomatyczne”, red. Włodzimierz Borodziej, współpraca Dominik Pick, Warszawa 2006 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Włodzimierz Borodziej (aut. dzieła rec.) Dominik Pick (aut. dzieła rec.) s. 182-183
Publikacje nadesłane. s. 185
Wykaz skrótów. s. 187-188