Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przegląd Historyczny
1906, Tom 3, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieco o "rasologii" niemieckiej Ludwik Gumplowicz s. 291-305
"Jarosław" : poemat staroczeski z królodworskiego rękopisu z punktu widzenia historycznego Edward Bogusławski s. 306-332
Sprawa zastawu ziemi dobrzyńskiej przez Władysława Opolczyka i pierwsze lata sporu, (1391-1399) : szkic historyczny Marian Goyski s. 333-350
Rafał Korsak : metropolita Rusi (ur. 1601 r. † 1642 r.) Rumbold z Połocka s. 351-373
Generał Michał Sokolnicki a drugi Legion Naddunajski (1799-1802) : (dokończenie) Michał Sokolnicki s. 374-390
O prawie przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsce aż do ustawodawstwa Kazimierza Wielkiego Norbert Michalewicz s. 391-405
Towarzystwo Naukowe Płockie (1820-1830) Stefan Gorski s. 406-430
Franciszek Bujak, "Studya nad osadnictwem Małopolski. Część I", Kraków 1905 : [recenzja] Bronisław Chlebowski Franciszek Bujak (aut. dzieła rec.) s. 431-435
Nowe podręczniki do nauki historyi polskiej, 1901-1906 Władysław Smoleński s. 436-448
Aleksander Rembowski : (wspomnienie pośmiertne) Władysław Smoleński s. 449-450
Hieronim Łopaciński (1860-1906) : (wspomnienie pośmiertne) Adam Antoni Kryński s. 451-455
Ustawa Towarzystwa Miłosników Historyi w Warszawie. s. 456-459