Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1996, Tom 87, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pruska szkoła na Pomorzu Zachodnim w XVII-XVIII w. Podstawy materialne. Programy nauczania. Nauczyciele Dariusz Łukasiewicz s. 1-31, 145
Oddział wywiadowczy przy Komendzie Legionów Polskich (1914-1916) Jerzy Gaul s. 145, 33-42
Polska wobec Czechosłowacji w 1938 r. Jerzy Tomaszewski s. 145, 43-59
Ostatnie lata Henryka Kamieńskiego w świetle jego korespondencji Barbara Zaorska s. 146, 61-69
Dzieje Polski w oczach historyków radzieckich 1989-1993 : (Kratkaja istoria Polszi. S drewniejszich wremien do naszich dniej, red. F. G. Zujew, W. A. Swietłow, S. M. Falkowicz, Izdatelstwo Nauka, Moskwa 1993, s. 528) Hieronim Grala Jan Kancewicz S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) W. A. Swietłow (aut. dzieła rec.) F. G. Zujew (aut. dzieła rec.) s. 71-93
Kilka uwag o poddaństwie włościan na Białorusi w XVI w. : (w związku z pracą M. F. Spiridonowa, Zakrieposzczenije kriestianstwa Biełarusii (XV-XVI ww.), Nawuka i technika, Minsk 1993, s. 220) Jan Jurkiewicz M. F. Spiridonow (aut. dzieła rec.) s. 95-105
„Vani, une Pompéï”, Otar Lordkipanidze, Paris 1995 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Otar Lordkipanidze (aut. dzieła rec.) s. 107-109
„Mazowsze do 1247 r (zarys dziejów)”, Benon Dymek, Warszawa 1995 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk Benon Dymek (aut. dzieła rec.) s. 110-116
„Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125-1235. Bd. 1-3”, red. Jochen Luckhardt, Franz Niehoff, München 1995 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jochen Luckhardt (aut. dzieła rec.) Franz Niehoff (aut. dzieła rec.) s. 116-121
„Zakon Krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach. Zbiór studiów”, red. Z. H. Nowak, Toruń 2000 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 121-127
„Crime, society and the law in Renaissance Italy”, wyd. T. Dean, K. J. P. Lowe, Cambridge 1994 : [recenzja] Halina Manikowska T. Dean (aut. dzieła rec.) K. J. P. Lowe (aut. dzieła rec.) s. 127-130
„Wieś Strzelce-Dawidowicze w tradycji historycznej”, Irena Matus, Białystok 1994 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Irena Matus (aut. dzieła rec.) s. 130-132
„The specter of communism: The United States and the origins of the Cold War, 1917-1953”, Melvyn P. Leffler, New York 1994 : [recenzja] Bogusław Winid Melvyn P. Leffler (aut. dzieła rec.) s. 132-134
„Cesta demokracie III. Projevy člajky rozhovory 1924-1928. Spisy T. G. Masaryka”, T. G. Masaryk, Praha 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski T. G. Masaryk (aut. dzieła rec.) s. 135-136
„Československo-polská jednáni o vytvořeni konfederace 1939-1944. Československé diplomatické dokumenty. T. 1-3”, red. Ivan Št'oviček, Jaroslav Valentou, Praha 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Valentou (aut. dzieła rec.) Ivan Št'oviček (aut. dzieła rec.) s. 136-137
„Resistance. The Warsaw Ghetto Uprising”, Israel Gutman, New York 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Israel Gutman (aut. dzieła rec.) s. 138-139
Polskie Towarzystwo Heraldyczne. s. 142-144
Od redakcji. s. 144