Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przegląd Historyczny
1907, Tom 5, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki Biskupstwa Krakowskiego Maksymilian Gumplowicz s. 275-296
Pobyt króla Jana Zapolyi w Polsce w 1528 roku Witold Kamieniecki s. 297-313
Odwrócenie przymierzy w Europie 1755-1757 Władysław Konopczyński s. 314-328
Przymierze prusko-polskie i konstytucya majowa : w oświetleniu dyplomacyi francuskiej Ernest Łuniński s. 329-351
Zamach na dyktaturę Chłopickiego : kartka archiwalna z roku 1831 Alexander Kraushar s. 352-376
Litkup w prawie polskiem średniowiecznem Przemysław Dąbkowski s. 377-383
Prowizorowie szpitalni w dawnej Polsce : przyczynek do dziejów magistratury naszej Wacław Męczkowski s. 384-394
Ochotnicy włoscy w powstaniu polskiem r. 1863 Zofia Sokołowska s. 395-397
"Kodeks Olszewski Chomińskich : Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego, kronika", wydał Stanisław Ptaszycki, Wilno 1907 : [recenzja] Tadeusz Korzon Stanisław Ptaszycki (aut. dzieła rec.) s. 398-399
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 400-410
Wodociagi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 411-421
Kronika. s. 422-423