Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
2010, Tom 101, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Choroby zębów i sposoby ich leczenia w starożytnym Egipcie Marcin Waracki s. 315-352
Kryzys i katastrofa : światowy kryzys XVII wieku Geoffrey Parker s. 353-385
Obchody rocznic historycznych : Rok Kopernika i Rok Odrodzenia (1953) Błażej Popławski s. 387-413
W kręgu dworu Sieniawskich : listy Jerzego Kazimierza Woynarowskiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1685-1699 Anna Markiewicz s. 415-443
Nieznana misja Kazimierza Świtalskiego we Francji w 1925 r. Paweł Duber s. 445-453
Dwugłos w sprawie najnowszego podręcznika do historii starożytnej : (Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność) Krzysztof Nawrotka Lech Trzcionkowski Adam Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 455-481
Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu? Johannes Fried Katarzyna A. Chmielewska (tłum.) s. 483-501
"Gdzie jest Aleksander Wielki?" : (Richard Stoneman, Alexander the Great. A Life in Legend) Ryszard Kulesza Richard Stoneman (aut. dzieła rec.) s. 503-509
O syntezie ustroju politycznego Wielkopolski dzielnicowej : (Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296) Jan Piętka Michał Wyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 509-517
"Sparte. Géographie, mythes et histoire", Jacqueline Christien, Françoise Ruzé, Paris 2007 : [recenzja] Ryszard Kulesza Jacqueline Christien (aut. dzieła rec.) Françoise Ruzé (aut. dzieła rec.) s. 518-519
"Successio. Die Vorsteher des stadtrömischen Christengemeinde in den ersten beiden Jahrhunderten", Mario Ziegler, Bonn 2007 : [recenzja] Przemysław Nowak Mario Ziegler (aut. dzieła rec.) s. 520-521
"Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości", Marta Kurkowska-Budzan, Kraków 2009 : [recenzja] Joanna Kalicka Marta Kurkowska-Budzan (aut. dzieła rec.) s. 521-527
"Spartans. A New History", Nigel M. Kennell, Oxford 2010 : [recenzja] Maciej Daszuta Nigel M. Kennell (aut. dzieła rec.) s. 527-528
"Historia Japonii", Conrad Totman ; tł. J. Hunia, Kraków 2009 : [recenzja] Jędrzej Greń Justyn Hunia (aut. dzieła rec.) Conrad Totman (aut. dzieła rec.) s. 529-530
"Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów", wybór, oprac i wprowadzenie Jan Surman i Gerald Mozeli, Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Gerald Mozeli (aut. dzieła rec.) Jan Surman (aut. dzieła rec.) s. 530-532
Szanowna Redakcjo!... Henryk Rutkowski s. 533