Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1991, Tom 82, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krakowska kapituła katedralna wobec panowania Przemyślidów w Małopolsce w latach 1292-1306 Tomasz Nowakowski s. 1-20
Na progu czasów nowożytnych - kartograficzny obraz świata w twórczości Fra Mauro Wojciech Iwańczak s. 21-32
Tatarzy - ziemianie w dobrach Radziwiłłów (XVI-XVIII w.) Piotr Borawski s. 33-49
Mieszczanie w opinii staropolskich literatów Andrzej Wyrobisz s. 51-77
Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym Andrzej Nowak s. 79-91
Organizacja pomocy dla ofiar represji postyczniowych Wiktoria Śliwowska s. 93-105
Kwestia spodziewanej wojny w stanowisku władz i opinii publicznej Czechosłowacji, Polski i Jugosławii w okresie międzywojennym Michał Jerzy Zacharias s. 107-123
Ewangelicy na południowo-zachodnim Mazowszu w XVIII-XIX w. Paweł Fijałkowski s. 125-133
Lektury szlagona. Z zapisek Marcina Smarzewskiego, 1832-1844 Stefan Kieniewicz s. 135-142
Wokół kwestii pogranicza : (na marginesie książki: Medieval Frontier Societies, red. Robert Bartlett, Angus MacKay, Oxford 1989) Henryk Litwin Robert Bartlett (aut. dzieła rec.) Angus MacKay (aut. dzieła rec.) s. 143-149
„Les frontiers de l'empire Romain”, C. R. Whittaker, Paris 1989 : [recenzja] Jerzy Kolendo C. R. Whittaker (aut. dzieła rec.) s. 151-153
„Histoire de Laon et du Laonnois”, red. Michel Bur, Paris 1988 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Michel Bur (aut. dzieła rec.) s. 153-156
„Land, liberties, and lordship in a late medieval countryside: agrarian structures and change in the Duchy of Wrocław”, Richard C. Hoffmann, Philadelphia 1989 : [recenzja] Piotr Górecki Richard C. Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 156-160
„Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu encyklopedystów”, Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1990 : [recenzja] Grażyna Bałtruszajtys Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160-162
„Från politik till Litteratur. Sveriges väg till den polska nationaelle diktningen under 1800 - talet i studier”, Andrzej Nils Uggla, Uppsala 1989 : [recenzja] Krystyna Szelągowska Andrzej Nils Uggla (aut. dzieła rec.) s. 162-165
„Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa”, red. Walter Leitsch, Maria Wawrykowa, Warszawa-Wiedeń 1989 : [recenzja] Leszek Kuk Walter Leitsch (aut. dzieła rec.) Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 165-168
„Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948”, Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 1990 : [recenzja] Michał Jerzy Zacharias Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 168-173
W związku z recenzją prof. Jerzego Tomaszewskiego Marek M. Kamiński Michał Jerzy Zacharias s. 175-180