Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1970, Tom 61, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między Brukselą a Zimmerwaldem : Lenin a lewica polska na terenie międzynarodowym Walentyna Najdus s. 1-36
Lenin o niemieckim ruchu robotniczym Andrzej Głowacki s. 37-57
Prasa polska o śmierci Lenina Andrzej Chojnowski s. 58-72
Lenin w Londynie George Sakwa s. 73-77
Ślad pobytu Lenina we Lwowie w 1913 r. Andrzej Garlicki s. 78-81
Lenin w nauce historycznej Polski Ludowej (1944-1968/1969) Jan Kancewicz s. 82-94
Propozycje teorii : (wokół "Metodologii historii" J. Topolskiego) Stanisław Piekarczyk s. 95-111
Odra: droga czy bariera? : Wolfgang Kehn, Der Handel im Oderraum im 13 und 14 Jahrhundert, Köln-Graz 1968 Benedykt Zientara s. 112-119
Klejnot i bariery społeczne : (na marginesie książki Jerzego Jedlickiego, Klejnot i bariery społeczne, Warszawa 1968) Stefan Kieniewicz Jerzy Michalski s. 120-130
"Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w spawach cywilnych", Wiesław Litewski, Kraków 1967 : [recenzja] Roman Buksiński Wiesław Litewski (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Le XIIIe siècle européen", Léopold Génicot, Paris 1968 : [recenzja] Stanisław Russocki Léopold Génicot (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Promysłowist' Lwowa u period feodalizmu XIII-XIX st.", Ja[rosław] P[awłowycz] Kiś, Lwiw 1968 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Jarosław Pawłowycz Kiś (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej w latach 1550-1650 na tle przesłanek urbanizacyjnych", Maurycy Horn, Opole 1968 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Mieszczaństwo krakowskie XVII w. : z badań nad strukturą społeczną miasta", Janina Bieniarzówna, Kraków 1969 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Kaszubi Bytowscy : zarys monografii etnograficznej", Ryszard Kukier, Gdynia 1968 : [recenzja] Jan Jankowski Ryszard Kukier (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas", Miroslav Hroch, Praha 1968 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Miroslav Hroch (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Historia Polski 1846-1939", Henryk Zieliński, Warszawa 1969 : [recenzja] Zbigniew Landau Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu", praca zbiorowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Jan Kancewicz s. 155-158
"Udział Polaków w szturmie Berlina 24 kwietnia - 2 maja 1945 roku : wybór relacji i dokumentów", wybór i oprac. relacji oraz dokumentów Juliusz Jerzy Malczewski [et al.], Warszawa 1969 : [recenzja] Stanisław Herbst Juliusz Jerzy Malczewski (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej : fazy rozwoju", Andrzej Karpiński, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Landau Andrzej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 160-162