Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1991, Tom 82, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi nad genezą urzędu wojewody dzielnicowego w Polsce XII - początku XIII wieku : (uwagi polemiczno-krytyczne i próba nowego objaśnienia genezy urzędu) Józef Spors s. 185-208
Postanowienia układu kępińskiego (15 lutego 1282) Janusz Bieniak s. 209-232
Podziały gospodarcze i polityczne w Europie w średniowieczu i w dobie wczesnej nowożytności Marian Małowist s. 233-244
Polska Organizacja Skautowa 1915-1916. Przyczynek do dziejów obozu niepodległościowego w czasie I wojny światowej Robert Szuchta s. 245-268
Kult tradycji i opieka nad weteranami powstania 1863 roku w okresie międzywojennym Krzysztof Dunin-Wąsowicz s. 269-276
Kazimierz Bartel pod okupacja sowiecką we Lwowie Sławomir Kalbarczyk s. 277-300
Wokół nominacji Hugona Kołłątaja na podkanclerstwo koronne Maria Pasztor s. 301-307
Książka o genezie społeczeństwa represyjnego : (R. I. Moore, The Formation of a Persecuting Society. Power and deviance in Western Europe, 950-1250, Basil Blackwell, Oxford 1987, s. VIII, 168) Andrzej Wyrobisz R. I. Moore (aut. dzieła rec.) s. 309-314
Nowy etap polemiki w sprawie interpretacji polityki zagranicznej Franklina Delano Roosevelta : (na marginesie prac: W. Marks III, Wind over Sand. The Diplomacy of Franklin Roosevelt, The University of Georgia Press, Athens, Georgia 1988, s. 462; Robert E. Herzstein, Roosevelt and Hitler. Prelude to War, Paragon House, New York 1989, s. 500) Bogusław W. Winid Robert E. Herzstein (aut. dzieła rec.) W. Marks (aut. dzieła rec.) s. 315-319
„Mélanges Pierr Lévêque”, wyd. Marie Madeleine Mactoux, Evelyne Geny, Besancon-Paris 1989 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Evelyne Geny (aut. dzieła rec.) Marie Madeleine Mactoux (aut. dzieła rec.) s. 321-323
„Geschichte der Ostjuden”, Heiko Haumann, München 1990 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Heiko Haumann (aut. dzieła rec.) s. 324-327
„The impact of humanism on Western Europe”, red. Anthony Goodman, Angus MacKay, London-New York 1990 : [recenzja] Maria Bogucka Anthony Goodman (aut. dzieła rec.) Angus MacKay (aut. dzieła rec.) s. 327-329
„Deutsche Stadtgründungen der Neuzeit”, red. Wilhelm Wortmann, Wiesbaden 1989 : [recenzja] Maria Bogucka Wilhelm Wortmann (aut. dzieła rec.) s. 329-331
„Duchowieństwo parafialne w diecezji poznańskiej na przełomie XVI i XVII w.”, Stanisław K. Olczak, Lublin 1990 : [recenzja] Dariusz Główka Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 332-335
„Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku”, Jan Kodrębski, Łódź 1990 : [recenzja] Juliusz Bardach Jan Kodrębski (aut. dzieła rec.) s. 335-337
„Russia and Danmark 1856-1864. A chapter of Russia's policy towards the Scandinavian countries”, Emanuel Halicz, Copenhagen 1990 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 337-340
„Warsaw before the First World War: Poles and Jews in the third city of the Russian Empire 1880-1914”, Stephen D. Corrsin, New York 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stephen D. Corrsin (aut. dzieła rec.) s. 340-343
„Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej”, Piotr Żaroń, Warszawa 1990 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Piotr Żaroń (aut. dzieła rec.) s. 343-349