Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Przegląd Historyczny
1913, Tom 16, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki Ludwik Bąkowski s. 1-34
Poglądy polityczne w dziejopisarstwie polskiem XVII w. Ryszard Mienicki s. 35-66
Studya nad organizacyą własności ziemskiej w Bretanii w XVII w. Jan Rutkowski s. 67-101
"Studya nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską", Jan Jakubowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Witold Kamieniecki Jan Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 102-107
Rzadki Elzewir : Stanisława Krzystanowicza "Respublica" (1627) Alexander Kraushar s. 108-110
Polemika Marian Kukiel Józef Siemieński Władysław Smoleński s. 111-118
Kronika Towarzystwa Miłośników Historyi w Warszawie za rok 1912. s. 119-128