Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1989, Tom 80, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapomniane przekazy rocznikarskie o Bolesławie Mieszkowicu. O nie-Gallowe pojmowanie wczesnych dziejów Polski Tadeusz Wasilewski s. 225-237
Sejmiki szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XVI-XVIII wieku Jan Siedlecki s. 239-272
Rokowania o traktat handlowy z Prusami podczas sejmu grodzieńskiego 1793 roku Łukasz Kądziela s. 273-299
Polonizacja Niemców-ewangelików w Królestwie Polskim 1815-1914 Tadeusz Stegner s. 301-315
Rozmowy polsko-litewskie w Wilnie 1942-1944 Wincenty Borodziewicz s. 317-337
Henryk Sienkiewicz, Foreign Office i kuria watykańska. Problem pomocy ofiarom wojny w Polsce w 1915 r. Aleksander Achmatowicz s. 339-352
Utopia utracona Walerego Sławka. Projekt Powszechnej Organizacji Społecznej Andrzej Chojnowski s. 353-365
O potrzebie badań nad dziejami Targowicy Łukasz Kądziela s. 367-376
Dawne osadnictwo i krajobraz na terenie dzisiejszej Warszawy (w związku z książką Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego: V w. p.n.e - XII w. n.e., red. Jerzy Pyrgała, Warszawa 1987) Jan Tyszkiewicz s. 377-386
"Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V w. p.n.e.", Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1988 : [recenzja] Józef Wolski Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.) s. 387-388
"Udnaevnelseretten i enevaeldens magtpolitiske system 1660-1730", Birgit Bjerre Jensen, Administrationhistoriske studies nr 12, Rigsarkivet 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński Birgit Bjerre Jensen (aut. dzieła rec.) s. 388-391
"Bourg en Bresse au 16 siècle. Les hommes et la ville", Denis Turrel, Paris 1986 : [recenzja] Cezary Kuklo Denis Turrel (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Zygmunt August", Stanisław Cynarski, Wrocław 1988 : [recenzja] Wacław Urban Stanisław Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"La cour de Henri III", Jacqueline Boucher, Rennes 1986 : [recenzja] Ewa Dubas-Urwanowicz Jacqueline Boucher (aut. dzieła rec.) s. 396-398
"Honor y honra en la España del siglo XVIII", Javier Guillamón Alvarez, Madrid 1981; "Honneur, morale et société dans l'Espagne de Philippe II", Claude Chauchadis, Paris 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Javier Guillamón Alvarez (aut. dzieła rec.) Claude Chauchadis (aut. dzieła rec.) s. 399-403
"Sejmiki ziemskie 1764-1793. Dzieje reformy", Adam Lityński, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 951, Katowice 1988 : [recenzja] Anna Rosner Adam Lityński (aut. dzieła rec.) s. 403-406
"Galician villagers and the Ukraininan national movement in the nineteenth century", John-Paul Himke, New York 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz John-Paul Himke (aut. dzieła rec.) s. 407-410
"Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Przewodnik", opr. Danuta Kamolowa przy współudziale Krystyny Muszyńskiej (zbiory kościelne), Warszawa 1988 : [recenzja] Halina Chamerska Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 410-414
W odpowiedzi Mirosławowi Brańczykowi Zdzisław Janeczek s. 415-418
W odpowiedzi na polemikę Zdzisława Janeczka Mirosław Brańczyk s. 418-420
Uwagi o terminologii ustrojowej epoki Rewolucji Francuskiej Stanisław Salmonowicz s. 420-421
Co to jest "skrajna prawica nacjonalistyczna"? Jerzy Tomaszewski s. 421-424