Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1977, Tom 68, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja rewolucyjna a metody walki : (z doświadczeń rewolucji socjalistycznej w Rosji) Władysław A. Serczyk s. 633-646
Integracja elit gospodarczych we Francji w początkach XIX wieku Louis Bergeron s. 647-658
Stosunek sejmu, prasy i opinii politycznej w Szwecji do sprawy polskiej w 1863 r. Leokadia Kowalska-Postén s. 659-682
Rokowania węglowe polsko-brytyjskie (1926-1939) Małgorzata Kaliszuk s. 683-698
Zabiegi Fryderyka Skarbka i jego projekt ciała opiniodawczego z 1861 roku Juliusz Bardach s. 699-709
Lwowska grupa Ligi Narodowej w świetle własnych protokołów z lat 1918-1919 Szymon Rudnicki s. 711-732
Refleksje o Leninie i polskim ruchu robotniczym : (w związku z książką Rozalia Jermołajewa, Aleksander Manusiewicz, Lenin a polski ruch robotniczy, Warszawa 1976) Jan Kancewicz Rozalia Jermołajewa (aut. dzieła rec.) Aleksander Manusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 733-741
Feudalizm, kapitalizm, zacofania Jacek Kochanowicz Marcin Kula Marcello Carmagnani (aut. dzieła rec.) Immanuel Wallerstein (aut. dzieła rec.) s. 743-747
"Oczerki rewolucjonnych swjaziej narodow Rossii i Polszi 1815-1917", red. W. A. Djakow [et al.], Moskwa 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Feliks Tych W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 749-754
"Die Nordwestslaven und das fränkische Reich. Beobachtungen zur Geschichte ihrer Nachbarschaft und zur Elbe als nordöstlicher Reichsgenze bis in die Zeit Karls des Grossen", Raimund Ernst, Berlin 1976 : [recenzja] Benedykt Zientara Raimund Ernst (aut. dzieła rec.) s. 754-756
"Ambroży Pampowski - starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i Odrodzenia", Jacek Wiesiołowski, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jacek Wiesiołowski (aut. dzieła rec.) s. 757-759
"Rozplanowanie nowożytnych miast w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku", Grażyna Wróblewska, Warszawa-Poznań 1977 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Grażyna Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 759-765
"Vilniaus Akademijos Spaustuvé 1575-1773", I. Petrauskiené, Vilnius 1976 : [recenzja] Henryk Wisner I. Petrauskiené (aut. dzieła rec.) s. 766
"Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806", J. Kosim, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Barbara Grochulska J. Kosim (aut. dzieła rec.) s. 766-770
"The end of serfdom, nobility and bureaucracy in Russia 1855-1861", Daniel Field, Cambridge Massachussets-London 1976 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Daniel Field (aut. dzieła rec.) s. 770-774
"Dzieje Warszawy, t. 3: Warszawa w latach 1795-1914", Stefan Kieniewicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Witold Pruss Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 774-782
"Listy społeczne biskupów polskich 1891-1918", Roman Dzwonkowski, Paryż 1974 : [recenzja] Tadeusz Krawczak Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 782-785
"Innere Front. Militärassistenz Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918, t. 1-2", R. G. Plaschka, H. Haselsteiner, A. Suppan, München 1974 : [recenzja] Jan Lewandowski H. Haselsteiner (aut. dzieła rec.) R. G. Plaschka (aut. dzieła rec.) A. Suppan (aut. dzieła rec.) s. 785-789
"Historie jednoho roku", Robert Kvaček, Praha 1976 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Robert Kvaček (aut. dzieła rec.) s. 789-790
"Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce", Antoni B. Szcześniak, Wiesław Z. Szota, Warszawa 1973 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt Antoni B. Szcześniak (aut. dzieła rec.) Wiesław Z. Szota (aut. dzieła rec.) s. 791-796