Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Przegląd Historyczny
1986, Tom 77, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność porządku przestrzennego, społecznego i tradycji początków ludu : (uwagi o urządzeniu wspólnoty pleminno-państwowej u Słowian) Jacek Banaszkiewicz s. 445-466
Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheckiego? Jacek Sobczak s. 467-480
O kształt polskiej policji : styczeń 1917-listopad 1918 Jerzy Kochanowski s. 481-493
Koncepcje gospodarcze głównych nurtów politycznych Polski przedmajowej Wojciech Morawski s. 495-502
Przesiedleńcy w systemie gospodarczym NRD i powstanie nowych gospodarstw wiejskich Jörg Roesler s. 503-524
Problem nawrócenia Konstantyna w nowożytnej historiografii Adam Ziółkowski s. 525-534
Studia nad ziemiaństwem Galicji : rzecz o marnotrawstwie badawczego trudu Irena Rychlikowa s. 535-557
"Hegemoniestreben und Autonomiesicherung in der griechischen Vertragspolitik klassischer und hellestischer Zeit", Thomas Pistorius, Frankfurt am Main [etc.] 1985 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Thomas Pistorius (aut. dzieła rec.) s. 559-560
"La façade maritime de l'Albanie au moyen-âge. Durazzo et Valona du XIe au XVe s.", Alain Ducellier, Thessaloniki 1981 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Alain Ducellier (aut. dzieła rec.) s. 561-562
"Władza książęca na Śląsku w XIII wieku", Jerzy Mularczyk, Wrocław 1984 : [recenzja] Halina Manikowska Jerzy Mularczyk (aut. dzieła rec.) s. 562-567
"Social history of Timbuktu. The role of Muslim scholars and notables 1400-1900", Elias N. Saad, Cambridge 1983 : [recenzja] Michał Tymowski Elias N. Saad (aut. dzieła rec.) s. 567-571
"Realizja reform egzekucji dóbr 1563-1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich", Krzysztof Chłapowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Stefan Ciara Krzysztof Chłapowski (aut. dzieła rec.) s. 571-573
"The Kingdom of Valencia in the Seventeenth Century", James Casey, Cambridge [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz James Casey (aut. dzieła rec.) s. 573-578
"Russkije w sriedniem Priczułymie w XVII-XIX ww. (Problemy socialno-ekonomiczeskogo rozwitija małych gorodow Sibiri)", D. J. Rezun, Nowosibirsk 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz D. J. Rezun (aut. dzieła rec.) s. 578-580
"Atlas historyczny Polski. Mapy XVIII wieku, t. 1-2, cz. 1 i 2 pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, oprac. Julian Janczak [et al.] ; t. 2 oprac. Krystyna Binek [et al.], Wrocław [etc.] 1976-1984 : [recenzja] Stanisław Litak Krystyna Binek (aut. dzieła rec.) Julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 580-585
"Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi", pod red. Janiny Leskiewiczowej, Warszawa 1985 : [recenzja] Dorota Zamojska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 585-589
"An uncommon man. The triumph of Herbert Hoover", Richard Norton Smith, New York 1984 : [recenzja] Halina Parafianowicz Richard Norton Smith (aut. dzieła rec.) s. 589-592
"Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935", Władysław T. Kulesza, Wrocław 1985 : [recenzja] Michał Czajka Władysław T. Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 592-596
"Sowriemiennaja istoriografija stran tropiczeskoj Afriki. 1960-1980", D. P. Ursu, Moskwa 1983 : [recenzja] Bronisław Nowak D. P. Ursu (aut. dzieła rec.) s. 596-603
"Corpora Papyrorum Graecarum, t. II: Il controllo della popolazione nell'Egitto romano", Loisa Casarico, Azzate 1985 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Loisa Casarico (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Corpora Papyrorum Graecarum, t. I: I contratti di baliatico", M. Manca Masciardi, O. Montevecchi, Milano 1984 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist M. Manca Masciardi (aut. dzieła rec.) O. Montevecchi (aut. dzieła rec.) s. 605
"Le Papyrus Thmouis 1 (colonnes 68-160)", éd. par Sophie Kambitsis, Paris 1985 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Sophie Kambitsis (aut. dzieła rec.) s. 606-607
"Gemmy anticznogo mira", O. J. Niewierow, Moskwa 1983 : [recenzja] Ryszard Kulesza O. J. Niewierow (aut. dzieła rec.) s. 607-608
"Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny. Materiały z sesji poświęconej pamięci profesora dra Wojciecha Kóčki", pod red. Jana Żaka i Janusza Ostoja-Zagórskiego, Poznań 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Janusz Ostoja-Zagórski (aut. dzieła rec.) Jan Żak (aut. dzieła rec.) s. 608-609
"Wirschaft und Gesellschaft der Ungarn um die Jahrtaussendwende", György Györffy, mit einem Anhang: "Gesetze und Synodalbeschlüsse Ungarns aus dem 11. Jahrhundert" nach der Textausgabe von Levente Závodszky, Wien [etc.] 1983 : [recenzja] Adrienne Körmendy György Györffy (aut. dzieła rec.) Levente Závodszky (aut. dzieła rec.) s. 609-610
"Św. Antoni Padewski. Życie i nauczanie", O. Cecylian Niezgoda, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Cecylian Niezgoda (aut. dzieła rec.) s. 610-611
"Istoriczieskaja gieografija Zołotoj Ordy w XIII-XIV w.", W. Ł. Jegorow, Moskwa 1985 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz W. Ł. Jegorow (aut. dzieła rec.) s. 611
"Statuti di Cittadella del secolo XIV", a cura di Gherardo Ortalli, Giuseppe Parolin, Marco Pozza, Roma 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Gherardo Ortalli (aut. dzieła rec.) Giuseppe Parolin (aut. dzieła rec.) Marco Pozza (aut. dzieła rec.) s. 611-613
"Ustjużskoje lietopisanie XVI-XVIII w.", K. N. Sierbina, Leningrad 1985 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz K. N. Sierbina (aut. dzieła rec.) s. 613-614
"Venezia e il Rinascimento. Religione, scienza, architettura", Manfedo Tafuri, Torino 1985 : [recenzja] Wojciech Tygielski Manfedo Tafuri (aut. dzieła rec.) s. 613
"La Pologne, Lamennais et ses amis 1830-1834", Gaston Bordet, Paris [b.r.] : [recenzja] Stefan Kieniewicz Gaston Bordet (aut. dzieła rec.) s. 614
"Raboczije Urała w pieriod domonopolisticzeskogo kapitalizma 1861-1900. (Czislennost, sostaw, położenije)", D. W. Gawriłow, Moskwa 1985 : [recenzja] Halina Górska D. W. Gawriłow (aut. dzieła rec.) s. 614-615
"Węgrzy w twierdzy przemyskiej w latach 1914-1915", pod. red. Istvana Lagzi, Warszawa-Przemyśl 1985 : [recenzja] Piotr Wróbel Istvan Lagzi (aut. dzieła rec.) s. 615
"Listy do żony i przyjaciół (1883-1942), t. 1-2", Wojciech Kossak, wstęp, oprac., przyp. Kazimierz Olszański, Kraków 1985 : [recenzje] Andrzej Szwarc Wojciech Kossak (aut. dzieła rec.) Kazimierz Olszański (aut. dzieła rec.) s. 616-617
"Strategy and supply. The Anglo-Russian alliance, 1914-1917", Keith Neilson, London 1984 : [recenzja] Halina Górska Keith Neilson (aut. dzieła rec.) s. 616
"Polki w Wolnym Mieście Gdańsku", Gariela Danielewicz, Maria Koprowska, Mieczysława Walicka, wstępem poprzedził Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1985 : [recenzja] Marek Andrzejewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Gabriela Danielewicz (aut. dzieła rec.) Maria Koprowska (aut. dzieła rec.) Mieczysława Walicka (aut. dzieła rec.) s. 617-618
W związku z recenzją Marka K. Kamińskiego Lubomir Zyblikiewicz s. 619-620
W związku z recenzją Marka K. Kamińskiego Lubomir Zyblikiewicz s. 619-620
W odpowiedzi Lubomirowi Zyblikiewiczowi Marek Kazimierz Kamiński s. 620-621
W odpowiedzi Lubomirowi Zyblikiewiczowi Marek Kazimierz Kamiński s. 620-621