Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1926-1927, Tom 26, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ideały Ammiana Marcellina w świetle analizy jego dzieła Marian Henryk Serejski s. 285-298
Ze studjów nad dziejami Żydów na Mazowszu Emanuel Ringelblum s. 299-339
Djabeł wenecki : karta z dziejów rycerstwa wielkopolskiego Marian Gumowski s. 340-364
"Casus Notabilis" Franciszek Giedroyć s. 365-366
W sprawie "Prostej odpowiedzi na List Rabina Lizbońskiego do Rabina Brzeskiego" Jan Nieczuja-Urbański s. 367-384
Bohusz - nie Staszic Czesław Leśniewski s. 385-395
Zagadnienia kulturalne w dziejach Unji Jagiellońskiej Oskar Halecki s. 396-408
Antropologja jako nauka pomocnicza w stosunku do historji Kazimierz Stołyhwo s. 409-416
Stan badań nad metodologją nauk humanistycznych w Niemczech Bogdan Suchodolski s. 417-479