Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1976, Tom 67, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzym a świat grecki : zależności gospodarcze Michael H. Crawford s. 1-14
Budżet państwowy Rzeczypospolitej w świetle polskiej literatury politycznej XVIII wieku Marian Drozdowski s. 15-37
Kapitał Stanów Zjednoczonych w polskiej bankowości okresu międzywojennego Teresa Małecka s. 39-54
Rozmowy sztabowe polsko-francuskie w Paryżu (maj 1924 r.) Henryk Bułhak Piotr Stawecki s. 55-70
Nieznany dokument w sprawie Sylwestra Wojewódzkiego Szymon Rudnicki s. 71-84
Kliometria a niewolnictwo : (w związku z pracą: Robert William Fogel, Stanley L. Engerman, Time on the Cross, t. 1-2. A Supplement, Boston-Toronto 1974) Jacek Kochanowicz Marcin Kula Stanley L. Engerman (aut. dzieła rec.) Robert William Fogel (aut. dzieła rec.) s. 85-97
Nowa monografia o arcybiskupie Felińskim : (w związku z pracą ks. Hieronima E. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Feliński 1822-1895, Warszawa 1975) Stefan Kieniewicz Hieronim E. Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 99-107
Kwestia narodowa w Europie środkowo-wschodniej przed I wojna światową : (w związku z książkami: Henryka Wereszyckiego, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1975 i Jerzego Chlebowczyka, Procesy narodowościowe we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do poczatków XX w.), Warszawa-Kraków 1975) Jerzy Tomaszewski Jerzy Chlebowczyk (aut. dzieła rec.) Henryk Wereszycki (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Polski słownik archiwalny", pod red. W. Maciejewkiej, oprac.: T. Grygier [et al.], Warszawa 1974 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz T. Grygier (aut. dzieła rec.) W. Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Wizje społeczne w herezjach średniowiecznych", Stanisław Bylina, Wrocław 1974 : [recenzja] Halina Manikowska Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 118-122
"Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1: 1065-1495", wyd. Stella Maria Szacherska, Warszawa 1975 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Stella Maria Szacherska (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Probliemy agrarnoj istorii pozdnesredniewiekowoj Polszi", W. A. Jakubski, Leningrad 1975 : [recenzja] Andrzej Wyczański W. A. Jakubski (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Myza i rynok. Choziajstwo riżskoj jezuitskoj kollegi na rubieże XVI i XVII ww.", W. W. Doroszenko, Riga 1973 : [recenzja] Andrzej Olejarczuk W. W. Doroszenko (aut. dzieła rec.) s. 128-133
"Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku", Magdalena Bartkiewicz, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Stanisław Gierszewski Magdalena Bartkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850", Czesław Bloch, Warszawa 1974 : [recenzja] Mieczysław Chojnacki Tadeusz Łepkowski Czesław Bloch (aut. dzieła rec.) s. 136-143
"Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku", Mieczysław Bandurka, Warszawa 1974 : [recenzja] Stanisław Frelek Mieczysław Bandurka (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław [etc.] 1975 : [recenzja] Andrzej Szwarc Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Włodzimierz Suleja Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Burgfrieden und Klassenkampf. Die seutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg", Suzanne Miller, Düsseldorf 1974 : [recenzja] Jerzy Holzer Suzanne Miller (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Urywki wspomnień", Stefan Glaser, Londyn 1973 : [recenzja] Juliusz Bardach Stefan Glaser (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"British defence policy east of Suez 1947-1968", Philip Darby, London 1973 : [recenzja] Paweł de Laval Philip Darby (aut. dzieła rec.) s. 158-161
Ksiażki nadesłane. s. 163-165