Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Przegląd Historyczny
1911, Tom 13, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdrowie Władysława IV s. 1-23
Ostatnie lata Hieronima Radziejowskiego Ryszard Mienicki s. 24-56
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 57-66
Ostatnie lata amerykańskiej służby Kościuszki. (1781-1784) W. M. Kozłowski s. 67-91
Zarys urządzeń prawnych górnictwa w Polsce po koniec XVI wieku Maryan Rosenberg s. 92-107
Raptularz notatek o b. Uniwersytecie królewskim w Warszawie 1815-1831. (Z rękopisu) Alexander Kraushar s. 108-124
Opis archiwum dyecezyi kamieniecko-podolskiej, jakie się obecnie znajduje w konsystorzu rzyms. katol. w Żytomierzu na Wołyniu. (Na podstawie osobistych badań autora w czasie wycieczki naukowej do Żytomierza i Kijowa przed 2 laty odbytej) J. Głąb s. 125-128