Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Przegląd Historyczny
1921-1922, Tom 23, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziejowe znaczenie morza Franciszek Bujak s. 1-16
Dzieje przyłączenia miast spiskich do Węgier w r. 1770 Adrjan Diveky Zofia Grużewska (tłum.) s. 17-60
Charakterystyka braci Niemojowskich : (w dobie Królestwa Kongresowego) Helena Braunsteinówna s. 61-85
Wpływ sprawy ruskiej na państwo polskie w XIV w. Stanisław Zakrzewski s. 86-121
Stosunek Rzeczypospolitej do wyznania grecko-wschodniego : (przegląd literatury i problematów) Kazimierz Chodynicki s. 122-134