Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1993, Tom 84, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Profesora Stefana Kieniewicza za lata 1987-1992 Andrzej Szwarc s. 1-6
O sobie i o historii Stefan Kieniewicz s. 7-12
Biografistyka w twórczości naukowej Stefana Kieniewicza Irena Homola-Skąpska Henryk Markiewicz s. 13-27
Stefan Kieniewicz - edytor Wiktoria Śliwowska s. 29-38
O sztuce krytyki. Stefan Kieniewicz - recenzent Barbara Grochulska s. 39-46
Powstanie styczniowe na Litwie, Białorusi i Ukrainie w twórczości naukowej Stefana Kieniewicza Włodzimierz A. Djakow Andrzej Szwarc (tłum.) s. 47-62
Pamięci Profesora Stefana Kieniewicza Makoto Hayasaka s. 63-64
Memoriał Józefa Pawlikowskiego do Napoleona z 1807 r. Emanuel Halicz s. 65-67
Początek sporu o kształt najwyższych władz wojskowych II Rzeczypospolitej w świetle protokołów Rady Wojennej z 1920 r. Matthew R. Schwonek s. 69-87
Ludzie polskiego baroku : (w związku z książką Zbigniewa Kuchowicza, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 229, 31 ilustr.) Andrzej Wyrobisz Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 89-101
„Europa i jej narody”, Krzysztof Pomian, Warszawa 1992 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 103-105
„Predatory kingship and the creation of Norman power, 840-1066”, Eleonor Searle, 1989 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Eleonor Searle (aut. dzieła rec.) s. 105-108
„Dzieje Krakowa. Kraków na schyłku wieków średnich”, Jerzy Wyrozumski, Kraków 1992 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 108-110
„Posledni Rožmberkové. Velmeži české Renesance”, Jaroslav Pánek, Praha 1989 : [recenzja] Ewa Dubas-Urwanowicz Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 110-113
„Prudentia gubernatoria. Studien zur Herrschaftslehre in der deutschen politischen Wissenschaft des 17. Jahrhunderts”, Wolfgang Weber, Tübingen 1992 : [recenzja] Igor Kąkolewski Wolfgang Weber (aut. dzieła rec.) s. 113-115
„Un monde à l'usage des demoiselles”, Paule Constant, Paris 1987 : [recenzja] Dorota Zamojska Paule Constant (aut. dzieła rec.) s. 115-118
„Rossijskoje samodierżawije w 1905 godu. Rieformy i riewolucija”, Rafaił Sz. Ganjelin, Sankt-Peterburg 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz Rafaił Sz. Ganjelin (aut. dzieła rec.) s. 119-121
„Slovenský stát (1939-1945)”, Ivan Kamenec, [Praha] 1992 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ivan Kamenec (aut. dzieła rec.) s. 121-122
„Povstanie bez legiend. Dvadsat' kapitol o priprave a začiatku Slovenského národného povstania”, Jozef Jablonicky, Bratislava 1990 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jozef Jablonicky (aut. dzieła rec.) s. 122-124
XV Powszechny Zjazd Historyków Polskich. s. 125