Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Przegląd Historyczny
1983, Tom 74, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Emancypacja Żydów na ziemiach polskich w XIX w. na europejskim tle porównawczym Artur Eisenbach s. 615-629
Pokolenie Księstwa Warszawskiego : kadra oficerska pułku szwoleżerów gwardii Napoleona Michał K. Karpowicz s. 631-651
Włodzimierz Samojło-Sulima wobec kwestii białoruskiej w Polsce międzywojennej Aleksandra Bergman s. 653-676
Józef Piłsudski a mechanizm podejmowania decyzji wojskowych w latach 1926-1935 Jerzy Halbersztadt s. 677-724
W sprawie wizyty Józefa Piłsudskiego we Francji w 1921 roku Ryszard Świętek s. 725-737
Rewolucje burżuazyjne Daniel Grinberg Jacek Kochanowicz Stefan Meller Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) Miroslav Hroch (aut. dzieła rec.) s. 739-748
Europejska ekspansja i Imperium : (w związku z książką Andrzeja Lubbe, Imperium europejskie? Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej, Warszawa 1982) Jan Kieniewicz A. Lubbe (aut. dzieła rec.) s. 749-757
"Griechische Sozialgeschichte. Von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit", Fritz Gschnitzer, Wiesbaden 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Fritz Gschnitzer (aut. dzieła rec.) s. 759-764
"Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja 1340-1400", Kazimierz Myśliński, Lublin 1981 : [recenzja] Grażyna Rutkowska Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 764-769
"Oczerki istorii izuczenia sibirskogo goroda konca XVI - pierwoj połowiny XVIII wieka", D. Ja. Rezun, pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1982 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz D. Ja. Rezun (aut. dzieła rec.) s. 769-772
"Popular culture in early modern Europe", Peter Burke, London 1987 : [recenzja] Andrzej Karpiński Peter Burke (aut. dzieła rec.) s. 772-778
"Straż Praw", Józef Wojakowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Józef Wojakowski (aut. dzieła rec.) s. 778-782
"Kształcenie młodzieży chłopskiej z obwodu sądeckiego i okolic 1772-1848", Mieczysław Adamczyk, Wrocław 1981 : [recenzja] Wacław Urban Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 782-784
"Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle", Guy Thuillier, préface de Jean Tulard, Genève 1980 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Guy Thuillier (aut. dzieła rec.) Jean Tulard (aut. dzieła rec.) s. 784-788
"Historia katolicyzmu społecznego w Polsce, 1832-1939", Warszawa 1981 : [recenzja] Janusz Osuchowski s. 788-796
"Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów", Jerzy Myśliński, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Kancewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 797-801
"Zborník o Slovenskom národnom povstaní", Zväzok III, Jozef Jablonický, Toronto 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jozef Jablonický (aut. dzieła rec.) Miroslav J. Ličko (aut. dzieła rec.) s. 801-803
"Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 17-20 września 1979, cz. 3", red. Stefan K. Kuczyński, Katowice 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 805-806
"Naród, kultura, osobowość. Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu", Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter s. 805
"Deutsche Agrargeschichte vom Neolithikum bis zur Schwelle des Industriezeitalters", Edith Ennen, Walter Jassen, Wiesbaden 1979 : [recenzja] Stanisław Russocki Edith Ennen (aut. dzieła rec.) Walter Janssen (aut. dzieła rec.) s. 806
"Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de societé dans le monde grec", Pierre Vidal-Naquet, Paris 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Pierre Vidal-Naquet (aut. dzieła rec.) s. 807-808
"Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland und ihr Fortleben in den Sprachen der Welt, Bd. 3-5", hrsg. von Elisabeth Charlotte Welskopf, Berlin 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Elisabeth Charlotte Welskopf (aut. dzieła rec.) s. 808-809
"Produktivkräfte und Gesellschaftsformationen in vorkapitalistischer Zeit", hrsg. von Joachim Herrmann und Irmgrad Sellnow, Berlin 1982 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Joachim Herrmann (aut. dzieła rec.) Irmgrad Sellnow (aut. dzieła rec.) s. 809-810
"Symbole i obrazy w świecie sztuki", Jan Białostocki, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 810-811
"Gesellschaft und Literatur im Mittelalter", Rolf Sprandel, Paderborn 1982 : [recenzja] Stanisław Russocki Rolf Sprandel (aut. dzieła rec.) s. 811
"Das Papstum im Mittelalter. Eine Papstgeschichte im Spiegel der Historiographie", Harald Zimmermann, Stuttgart 1981 : [recenzja] Stanisław Russocki Harald Zimmermann (aut. dzieła rec.) s. 811-812
"Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne", Jan Rutkowski, wyboru dokonał, oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Topolski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Rutkowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 812-813
"Sibirskaja ekspedicija Jermaka", Rusłan G. Skrynnikow, Nowosybirsk 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Rusłan G. Skrynnikow (aut. dzieła rec.) s. 813
"Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI-XVIII wieku. Teksty i komentarze", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 813-814
"Lausanne et ses campagnes au 17e siècle", Anne Radeff, Lausanne 1980 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Anne Radeff (aut. dzieła rec.) s. 814-816
"Podatnaja reforma Pietra I. Wwiedienie podusznoj podati w Rossii 1719-1728", E. W. Anisimow, Leningrad 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz E. W. Anisimow (aut. dzieła rec.) s. 816
"Przyjaciel ludu to jest książka do czytania i używania dla uczącej się młodzieży pierwej po niemiecku napisana a teraz na polski przetłumaczona" Fryderyk Eberhard von Rochow, tłum. przez ks. Jerzego Olecha, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Jerzy Olech (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) Fryderyk Eberhard von Rochow (aut. dzieła rec.) s. 816-817
"Twórca filozofii absolutnej. Rzecz o Hoene Wrońskim", Lech Łukomski, Kraków 1982 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Lech Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 817-818
"Maurycy Mochnacki. Studium romantycznej świadomości", Stanisław Pieróg, Warszawa 1982 : [recenzja] Tomaszs Kizwalter Stanisław Pieróg (aut. dzieła rec.) s. 818
"Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku. (Studium źródłoznawcze)", Jadwiga Szymczak-Hoff, Rzeszów 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Jadwiga Szymczak-Hoff (aut. dzieła rec.) s. 819-820
"Historia państwa i prawa Polski, t. 4", Konstanty Grzybowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Konstanty Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 820-821
"Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 3", red. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Rzeszów 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Ruta (aut. dzieła rec.) s. 820
"Polacy w Szwajcarii", Jan Lewandowski, Lublin 1981 : [recenzja] Marek Andrzejewski Jan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"Polska - Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych", red. Andrzej Tomczak, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 822-823
Odezwa zjazdowa : Polskie Towarzystwo Historyczne zwołuje XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich do Poznania w dniach od 6 do 9 września 1984 roku. s. 824-825