Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Przegląd Historyczny
1979, Tom 70, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Manufaktury państwowe i wytwórczość prywatna późnej starożytności Valerio Neri s. 1-13
Karoliński system monetarny i jego recepcja w Europie wczesnośredniowiecznej Stanisław Suchodolski s. 15-26
Konrad Kędzierzawy i bitwa pod Studnicą Benedykt Zientara s. 27-55
Ugrupowania polityczne w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej w latach 1280-1286 Piotr K. Wojciechowski s. 57-72
Pomoc rządowa Stanów Zjednoczonych Ameryki dla państwa polskiego po I wojnie światowej Teresa Małecka s. 73-88
Jana Czyńskiego polemiki z Janem Nepomucenem Janowskim Artur Eisenbach s. 89-97
Prawda i legenda o Janie i Wincentym Norblinach Stefania Kowalska-Glikman s. 99-106
Stabilność? Konserwatyzm? Radykalizm? Wokół niedawnych prac o tematyce chłopskiej Jacek Kochanowicz Marcin Kula Stefan Meller s. 107-117
Konserwatyści po przewrocie majowym : (w związku z książką W. Władyki, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935, Wrocław [etc.] 1977) Szymon Rudnicki Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 119-132
"Ktéma", Civilisation de l'Orient, de la Grèce et Rome antiques no 1-2, Strasbourg 1976-1977 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 133-135
"Prěd-husitské Čechy 1310-1419. Český stát pod vladou Lucemburku", Zdeněk Fiala, wyd. 2, Praha 1978 : [recenzja] Idzi Panic Zdeněk Fiala (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles. Les matériaux. Les hommes", Jean-Pierre Sosson, Bruxelles 1977 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jean-Pierre Sosson (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Mówią nazwy", Stanisław Rospond, Warszawa 1976 : [recenzja] Władysław Dziewulski Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"The Later Parliaments of Henry VIII 1536-1547", Stanford E. Lehmberg, Cambridge 1977 : [recenzja] Sybill Hołdys Stanford E. Lehmberg (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Sejm warszawski w 1649/50 roku", Łucja Częścik, Wrocław 1978 : [recenzja] Henryk Wisner Łucja Częścik (aut. dzieła rec.) s. 148-151
"Józef Wybicki", Władysław Zajewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Skowronek Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Drang nach Afrika. Die koloniale Expansionspolitik und Herrschaft des deutschen Imperialismus in Afrika von den Anfägen bis zum Ende des zweiten Weltkrieges", wyd. Helmuth Stoecker i in., Berlin 1977 : [recenzja] Daniel Grinberg Helmuth Stoecker (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Život plný nenávisti", M. Moulis, D. Tomášek, Praha 1977 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski M. Mouli (aut. dzieła rec.) D. Tomášek (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Justynian i Teodora", Robert Browning, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Derelkowski Robert Browning (aut. dzieła rec.) s. 161
"Katolicyzm średniowieczny", praca zbiorowa pod red. Józefa Kellera, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Derelkowski Józef Keller (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich", Ryszard Kiersnowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Derelkowski Ryszard Kiersnowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum 18-19 października 1973", pod red. Włodzimierza Błaszczyka, Warszawa-Poznań 1977 : [recenzja] Andrzej Derelkowski Włodzimierz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 163
"Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII w. na ziemiach polskich", Andrzej Mikołajczyk, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Historia Pomorza", t. II, cz. 1, pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1976 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 164
"Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej)", Elżbieta Kaczyńska, Kazimierz Piesowicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Elżbieta Kaczyńska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Piesowicz (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Jan Tarnowski 1488-1561", Zdzisław Spieralski, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Wrede Zdzisław Spieralski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Wiskitki", praca zbiorowa pod red. Władysława Pałuckiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Tomasz Jędryczko Władysław Pałucki (aut. dzieła rec.) s. 166
"Szkice z dziejów Sieradzkiego", red. naukowa Józef Śmiałkowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Tomasz Jędryczko Józef Śmiałkowski (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku. Studia", Andrzej Wyczański, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Gospodarka polska a europejska w XVI-XVII wieku", Jerzy Topolski, Poznań 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Warszawa XVI-XVII wieku", z. 2, pod red. Aliny Wawrzyńczyk i Andrzeja Sołtana, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Sierocka Andrzej Sołtan (aut. dzieła rec.) Alina Wawrzyńczyk (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Znajomość Ameryki w Polsce okresu Odrodzenia", Romuald Wróblewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski Romuald Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Iwan IV Groźny", Władysław A. Serczyk, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Tomasz Jędryczko Władysław A. Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. I-II," Fernand Braudel, Gdańsk 1976-1977 : [recenzja] Tomasz Jędryczko Fernand Braudel (aut. dzieła rec.) s. 172
"Bracia Polscy na wygnaniu", Janusz Tazbir, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Wrede Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 173
"Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII wieku", Michał Rożek, Kraków 1977 : [recenzja] Maria Sierocka Michał Rożek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Sejmy lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej", Stefania Ochman, Wrocław 1977 : [recenzja] Marek Wrede Stefania Ochman (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Recepcja rzymskich kompendiów historycznych w dawnej Polsce (do połowy XVIII wieku)", Ignacy Lewandowski, Poznań 1976 : [recenzja] Wojciech Tygielski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku (w świetle wizytacji kościelnych)", Stanisław K. Olczak, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Sierocka Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 175
"Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1756", wyd. Ryszard Kabaciński, Warszawa-Poznań 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Ryszard Kabaciński (aut. dzieła rec.) s. 177
"Z dziejów życia umysłowego Rygi w okresie Oświecenia", Henryk Rietz, Toruń 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski Henryk Rietz (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1818-1831. Słownik biograficzny", Rafał Gerber, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Rafał Gerber (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Doktryna polityczna liberalizmu arystokratycznego we Francji w latach 1814-1848", Barbara Sobolewska, Kraków 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Barbara Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Myśl polityczna Antoniego Zygmunta Helcla", Wiesław Kozub, Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wiesław Kozub (aut. dzieła rec.) s. 179
"Listy do Koźmianów", Zygmunt Krasiński, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Aleksader Jan Cuza, książę Rumunii", Juliusz Demel, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Juliusz Demel (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Listy, t. 1, cz. 1-2" Henryk Sienkiewicz, wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski, listy opracowała i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Juliusz Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Pozytywizm", Henryk Markiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Stosunek mocarstw zachodnich do problemów Górnego Śląska w latach 1918-1939", Jan Przewłocki, Warszawa-Kraków 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Jan Przewłocki (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Listy Jana Stapińskiego lat 1895-1928", oprac. J. Albin i J. R. Szaflik, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka J. Albin (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu", Andrzej Zakrzewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Polityczne oblicze Gdyni w latach 1920-1939", Mieczysław Widernik, Gdańsk 1977 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Mieczysław Widernik (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Polska - Jugosławia 1934-1939. Z dziejów stosunków politycznych", Anna Garlicka, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka Anna Garlicka (aut. dzieła rec.) s. 184
"Kontrowersje i konflikty 1939-1941", Eugeniusz Duraczyński, Warszawa 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Opieka i samopomoc społeczna w Warszawie 1939-1945", Bogdan Kroll, Warszawa 1977 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Bogdan Kroll (aut. dzieła rec.) s. 185
O pewnej "polemice historycznej" na temat Stanisława Augusta, Konstytucji i Targowicy Jerzy Łojek s. 187-194
W odpowiedzi Jerzemu Łojkowi Zofia Zielińska s. 194-196
Na marginesie artykułu A. Pośpiecha i W. Tygielskiego, Władysław Czapliński s. 196-197
Komunikat - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego [...] s. 199