Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
2009, Tom 100, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr hab. Stefan Krzysztof Kuczyński. s. 659
Pokora i upokorzenie króla — rytuały i emocje Wojciech Fałkowski s. 661-690
Funkcjonowanie siedemnastowiecznego dworu kobiecego w świetle pism La Grande Mademoiselle A. M. Jackowska s. 691-724
Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki Mikołaj Getka-Kenig s. 725-754
Ikonografia i inne źródła do historii europejskiej rodziny czasów nowożytnych (XVI–XVIII w.) : (uwagi dyskusyjne) Andrzej Wyrobisz s. 755-760
„Polityka solna” w Księstwie Warszawskim w latach 1807–1815 R. W. Kowalczyk s. 761-780
Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności G. Liczbińska s. 781-794
Dymisja ministra Augusta Zaleskiego w świetle raportów bułgarskiego MSZ Łukasz Chimiak s. 795-804
Katastrofa — nomen omen : (na marginesie pracy Rafała Kowalczyka, Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w Rosji w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 495) J. Dudziński Rafał Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 805-818
Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym : (Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422) Andrzej Szwarc Krzysztof Lewalski (aut. dzieła rec.) s. 819-824
Plamy na bandażu : (Mariusz Borowiak, Plamy na banderze, Alma–Press, Warszawa 2007, s. 415) T. Pawłowski Mariusz Borowiak (aut. dzieła rec.) s. 825-827
Reportaż o pamięci : (Jean–Yves Potel, La fin de l’innocence. La Pologne face à son passé juif, Editions Autrement, Paris 2009, s. 284) Marcin Kula Jean–Yves Potel (aut. dzieła rec.) s. 828-834
"A local society in transition. The „Henryków Book” and related documents", tłum. i oprac. Piotr Górecki, Toronto 2007 : [recenzja] Grzegorz Myśliwski Piotr Górecki (aut. dzieła rec.) s. 835-838
"Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII", Małgorzata Pilaszek, Kraków 2008 : [recenzja] Joanna Adamczyk Małgorzata Pilaszek (aut. dzieła rec.) s. 839-843
"Od ugody hadziackiej do Cudnowa — Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658–1660", Piotr Kroll, Warszawa 2008 : [recenzja] Katarzyna Losson Piotr Kroll (aut. dzieła rec.) s. 844-848
"Litwa i Napoleon w 1812 roku", Dariusz Nawrot, Katowice 2008 : [recenzja] Zbigniew Anusik Dariusz Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 849-856
"Die Schwarzen Schafe bei den Gradenwitz und Kuczynski. Zwei Berliner Familien im 19. und 20. Jahrhundert", Hans H. Lembke, Berlin 2008 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Hans H. Lembke (aut. dzieła rec.) s. 857-858
"Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna", Roman Baron, Toruń 2009 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Roman Baron (aut. dzieła rec.) s. 859-862
"Destalinizacja polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku", Andrzej Czyżewski, Warszawa 2008 : [recenzja] Tadeusz Paweł Rutkowski Andrzej Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 863-867
"Det stora nordiska kriget 1700–1721. En berättelse om stormarkten Sveriges fall", Peter Ullgren, Stockholm 2008 : [recenzja] Katarzyna Wagner Peter Ullgren (aut. dzieła rec.) s. 868-869
Publikacje nadesłane. s. 871