Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1959, Tom 50, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie polskiego naroku Karol Buczek s. 665-697, 903-904
Ekspansja Pomorza zachodniego na ziemie wielecko-obodrzyckie w drugiej połowie XII wieku Jerzy Dowiat s. 698-719, 904-905
Z zagadnień popytu na produkty krajów nadbałtyckich w Europie Zachodniej w XVI wieku Marian Małowist s. 720-752, 905-906
Pruski projekt zamachu stanu w Polsce w 1715 r. Józef Gierowski s. 753-767, 906-907
"Histoire de l'anarchie de Pologne" i Piotr Hennin Emanuel Rostworowski s. 768-783, 907-908
Pożyczki zagraniczne w polityce Rządu Polskiego : listopad 1920 - grudzień 1923 Zbigniew Landau s. 784-807, 908-909
Przyczynek do biografii Morsztyna Janusz Tazbir s. 808-814
Dokoła genezy Gromady Rewolucyjnej Londyn Ilia S. Miller s. 815-830
Oddział księdza Brzóski Krzysztof Groniowski s. 831-840
Pojęcie historii uniwersalnej dawniej a dziś Marian Henryk Serejski s. 841-851
W sprawie genezy rewolucji listopadowej 1830 roku : Marian Kukiel, Uwagi i przyczynki do genezy rewolucji listopadowej i wojny 1831 r., "Teki Historyczne" 1858, t. 9, s. 40-62 Władysław Zajewski s. 852-855
W sprawie aktu detronizacji Romanowów ze stycznia 1831 Władysław Bortnowski s. 856-863
"Nowogrodskije gramoty na bieriestie, 1. Iz raskopok 1953-1954 goda (Gramoty 84-136)", A. W. Arcichowskij, W. I. Borkowskij, Moskwa 1958, 2. "Iz raskopok 1955 goda (Gramoty 137-194)" Moskwa 1958 : [recenzja] Andrzej Poppe A. W. Arcichowskij (aut. dzieła rec.) W. I. Borkowskij (aut. dzieła rec.) s. 864-869
"Miasto lokacyjne w Opolu w XIII-XV wieku", Władysław Dziewulski, Studia Śląskie. Seria nowa, T. 1, 1958, s. 15-85 : [recenzja] Tadeusz Lalik Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 869-872
"La métairie et l'évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Age à la Revolution", Louis Merle, Paris 1958 : [recenzja] Antoni Mączak Louis Merle (aut. dzieła rec.) s. 872-874
"Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (1700-1717)", Jan Wimmer, Warszawa 1956 : [recenzja] Wiesław Majewski Jan Wimmer (aut. dzieła rec.) s. 875-880
"Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej" zesz. 12, "Polska sztuka wojenna w latach 1815-1831" oprac. : "Wstęp i Powstanie listopadowe" - Władysław Lewandowski ; "Wojsko polskie w latach 1815-1830" - Eligiusz Kozłowski, Marian Krwawicz, Warszawa 1959 : [recenzja] Władysław Zajewski Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) Marian Krwawicz (aut. dzieła rec.) Władysław Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 880-884
"Rewolucjonnoje dwiżenije w Rossii wo wtoroj czetwierti XIX wieka", I. A. Fiedosow, Moskwa 1958 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska I. A. Fiedosow (aut. dzieła rec.) s. 884-888
"A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon", Endre Kovács, Budapeszt 1959 : [recenzja] Wacław Felczak Endre Kovács (aut. dzieła rec.) s. 889-893
"Der Schlieffenplan : kritik eines Mythos", Gerhard Ritter, München 1956 : [recenzja] Henryk Wereszycki Gerhard Ritter (aut. dzieła rec.) s. 893-896
Kronika. s. 897-902